Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Hořepník, podíl 1/2

670 000,-Kč

Vloženo: 24.6.2022 10:55 | Číslo dražby: 60824

Dražba začala 31.08.2022 09:00:00 Dražba skončila 31.08.2022 10:17:29
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 DD 00002 / 22 - 4
Počáteční cena:
660 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
870 000,-Kč
Dražební jistota:
195 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Pelhřimov
Město:
Hořepník
GPS souradnice:
49.512722997, 15.107434805
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. St. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 31 Hořepník, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. St. 46/2 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v kat. území Hořepník, obec Hořepník, část obce Hořepník.

Jedná se o řadový, rohový, patrový, částečně podsklepený rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená (cihla-kámen). Budova byla postavena cca v roce 1850. Střecha budovy je valbová s krytinou z pálené tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou z části dřevěná dvojitá a z části dřevěná zdvojená s parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnější omítky jsou vápenné. Fasáda domu není zateplená. K domu patří uzavřený dvůr. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

V 1. NP rodinného domu se nacházejí prostory bývalého obchodu a bytový prostor o dispozici 3+1. Ve 2. NP se nachází bytový prostor o dispozici 3+1. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo dřevěné prosklené. Na podlahách v místnostech je PVC, keramická dlažba, koberce a OSB desky. Obklady jsou keramické. K dispozici jsou 3 samostatné WC a 2 koupelny (1. NP se sprchovým koutem, 2. NP s vanou).

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. K dispozici je i vlastní studna (hloubka cca 12-13 m). Vytápění je lokální s kamny na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 45 stojí rodinný dům č.p. 31. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Na výše uvedený pozemek navazuje pozemek parc. č. St. 46/2. Pozemek je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek. Celková plocha pozemku je 485 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý, udržovaný a uzavřený. Přístup na pozemky je přes pozemky parc. č. 877/14 a parc. č. 877/24, které jsou ve vlastnictví obce Hořepník.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna a zpevněné plochy.

Druhý spoluvlastnický podíl id. 1/2 výše specifikovaných nemovitých věcí ve vlastnictví Ing. Jakuba Adamce (vedený u soudního exekutora ve věci dobrovolné dražby na návrh spoluvlastníka nemovitých věcí) bude dražen souběžně dne 31. 8. 2022 od 9:00 hodin na adrese internetového dražebního portálu www.exdrazby.cz ( pod č.j. 207 DD 00004 / 22 - 4 )

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39450131.08.2022 09:00:280,-Kč660 000,-Kč
Dražitel č.39430231.08.2022 09:58:091 000,-Kč661 000,-Kč
Dražitel č.39450131.08.2022 09:58:441 000,-Kč662 000,-Kč
Dražitel č.39430231.08.2022 10:01:281 000,-Kč663 000,-Kč
Dražitel č.39450131.08.2022 10:01:591 000,-Kč664 000,-Kč
Dražitel č.39450131.08.2022 10:02:061 000,-Kč665 000,-Kč
Dražitel č.39430231.08.2022 10:03:231 000,-Kč666 000,-Kč
Dražitel č.39450131.08.2022 10:03:521 000,-Kč667 000,-Kč
Dražitel č.39430231.08.2022 10:04:431 000,-Kč668 000,-Kč
Dražitel č.39450131.08.2022 10:09:421 000,-Kč669 000,-Kč
Dražitel č.39430231.08.2022 10:12:291 000,-Kč670 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 31.08.2022 v 10:17:29

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.394302
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 670 000,-Kč

Zveřejněno dne 31.08.2022 v 10:17:29

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies