Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Spomyšl, podíl 93/1000

35 000,-Kč

Vloženo: 24.6.2022 11:16 | Číslo dražby: 60826

Dražba začala 31.08.2022 09:00:00 Dražba skončila 31.08.2022 10:18:37
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 08884 / 08 - 199
Počáteční cena:
21 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
42 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Mělník
Město:
Spomyšl
GPS souradnice:
50.33729385, 14.373417638
Podíl:
93/1000
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Přemetem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 93/1000:
- na stavbě (budově) č.p. 10 Spomyšl, způsob využití: bydlení s příslušenstvím na pozemku parc. č. St. 162,
- na pozemku parc. č. St. 162 (zastavěná plocha a nádvoří)
vše v kat. území Spomyšl, obec Spomyšl.

Budova č.p. 10 je samostatně stojícím patrovým domem využívaným k bydlení. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z pálených cihel a stavebního kamene. Střecha budovy je sedlová a pultová. Střešní krytina je z pálených tašek v havarijním stavu a z vlnitého plechu. Žlaby a svody převážně chybí. Okna jsou dřevěná zdvojená, částečně chybí. Vstupní dveře jsou dřevěné. Vnější omítky jsou vápenné, převážně opadané. Budova má tři nadzemní podlaží a zastřešení. V domě se nachází více bytových jednotek. V bytech nejsou koupelny. Stavebně-technický stav budovy je velmi špatný. Zastavěná plocha domu je cca 368 m2.

Na hranici pozemku byly zjištěny tyto inženýrské sítě: elektřina a kanalizace. Voda je ze studny. Přístup k nemovitosti je po zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. St. 162 je zčásti zastavěnou plochou pod domem č.p. 10. Zbývající část stavebního pozemku tvoří dvůr kolem domu. Na pozemku se nachází zpevněné plochy a studna. Pozemek je rovinatý, neoplocený, neudržovaný.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39537031.08.2022 09:04:071 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.395093 (spoluvlastník)31.08.2022 09:04:460,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.39537031.08.2022 09:08:411 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.395093 (spoluvlastník)31.08.2022 09:54:510,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.39537031.08.2022 09:57:191 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.395093 (spoluvlastník)31.08.2022 09:57:290,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.39537031.08.2022 09:58:591 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.395093 (spoluvlastník)31.08.2022 09:59:070,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.39537031.08.2022 09:59:231 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.395093 (spoluvlastník)31.08.2022 09:59:350,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.39537031.08.2022 09:59:561 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.395093 (spoluvlastník)31.08.2022 10:00:020,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.39537031.08.2022 10:00:231 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.395093 (spoluvlastník)31.08.2022 10:00:470,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.39537031.08.2022 10:05:111 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.395093 (spoluvlastník)31.08.2022 10:05:240,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.39537031.08.2022 10:05:321 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.39537031.08.2022 10:05:411 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.39537031.08.2022 10:05:551 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.395093 (spoluvlastník)31.08.2022 10:06:280,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.39537031.08.2022 10:08:331 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.395093 (spoluvlastník)31.08.2022 10:08:400,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.39537031.08.2022 10:11:241 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.395093 (spoluvlastník)31.08.2022 10:11:310,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.39537031.08.2022 10:13:261 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.395093 (spoluvlastník)31.08.2022 10:13:370,-Kč35 000,-Kč
Informace na konci dražby
1.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 31.08.2022 v 10:18:37

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.395093
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 35 000,-Kč

Zveřejněno dne 31.08.2022 v 10:18:37


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies