Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Březnice u Zlína, podíl 1/2

1 093 000,-Kč

Vloženo: 24.6.2022 12:29 | Číslo dražby: 60828

Dražba začala 31.08.2022 09:00:00 Dražba skončila 31.08.2022 10:46:23
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 02349 / 04 - 1274
Počáteční cena:
666 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 000 000,-Kč
Dražební jistota:
180 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Březnice
GPS souradnice:
49.189115103, 17.663065459
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl id. 1/2 na rodinném domě č.p. 522 s příslušenstvím stojící na pozemku par.č. 634/2, a dále spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku par.č. 634/2 a na pozemku par.č.634/1, vše k.ú. Březnice u Zlína, obec Březnice.

Rodinný dům je samostatně stojící, podsklepený s jedním nadzemním podlažím a navazující garáží. V domě se nachází bytová jednotka 4+1 s příslušenstvím, které tvoří sklepy a garáž.
Rodinný dům byl v době vypracování znaleckého posudku nedostavěný, zřejmě bez kolaudace. Nedokončeny jsou některé konstrukce domu, především se jedná o balkony, fasádu, nefunkční systém vytápění, nedokončené podlahy v podzemním podlaží.
Konstrukce domu je zděná. Stropy jsou z hurdis-desek, schodiště do sklepa je betonové, nedokončené, bez povrchové úpravy. Střecha je plochá, provedena z živičné krytiny. Elektroinstalace je v domě 400/230V, bleskosvod není osazen. Vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva, otopný systém je nefunkční, radiátory jsou odmontovány. Plynovod není k domu připojen. Ohřev TUV je el. bojlerem. Vodovod je napojen přes domácí vodárnu na vlastní studnu na pozemku. Kanalizace domu je napojena na vlastní jímku na vyvážení.

V době ocenění nemovitá věc ve stavu rozestavěná stavba, v době vydání dražebního roku již na listu vlastnictví zapsáno/uvedeno jako rodinný dům.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39326131.08.2022 09:00:551 000,-Kč667 667,-Kč
Dražitel č.39529131.08.2022 09:11:461 000,-Kč668 667,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 09:21:271 000,-Kč669 667,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 09:25:401 000,-Kč670 667,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 09:26:4510 000,-Kč680 667,-Kč
Dražitel č.39529131.08.2022 09:41:541 000,-Kč681 667,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 09:42:131 000,-Kč682 667,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 09:44:351 000,-Kč683 667,-Kč
Dražitel č.39529131.08.2022 09:45:131 000,-Kč684 667,-Kč
Dražitel č.39550531.08.2022 09:46:041 000,-Kč685 667,-Kč
Dražitel č.39529131.08.2022 09:47:101 000,-Kč686 667,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 09:48:571 000,-Kč687 667,-Kč
Dražitel č.39550531.08.2022 09:49:131 000,-Kč688 667,-Kč
Dražitel č.39529131.08.2022 09:50:0310 000,-Kč698 667,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 09:50:231 000,-Kč699 667,-Kč
Dražitel č.39529131.08.2022 09:50:551 333,-Kč701 000,-Kč
Dražitel č.39525331.08.2022 09:53:561 000,-Kč702 000,-Kč
Dražitel č.39529131.08.2022 09:54:271 000,-Kč703 000,-Kč
Dražitel č.39550531.08.2022 09:55:061 000,-Kč704 000,-Kč
Dražitel č.39529131.08.2022 09:55:471 000,-Kč705 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 09:57:381 000,-Kč706 000,-Kč
Dražitel č.39529131.08.2022 09:57:561 000,-Kč707 000,-Kč
Dražitel č.39326131.08.2022 09:59:1250 000,-Kč757 000,-Kč
Dražitel č.39529131.08.2022 10:00:001 000,-Kč758 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:00:2710 000,-Kč768 000,-Kč
Dražitel č.39326131.08.2022 10:00:411 667,-Kč769 667,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 10:01:261 234,-Kč770 901,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:02:4210 000,-Kč780 901,-Kč
Dražitel č.39326131.08.2022 10:03:178 099,-Kč789 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:03:4710 000,-Kč799 000,-Kč
Dražitel č.39326131.08.2022 10:04:321 000,-Kč800 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:04:5210 000,-Kč810 000,-Kč
Dražitel č.39550531.08.2022 10:05:071 000,-Kč811 000,-Kč
Dražitel č.39529131.08.2022 10:05:381 000,-Kč812 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:07:2810 000,-Kč822 000,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 10:08:151 000,-Kč823 000,-Kč
Dražitel č.39529131.08.2022 10:09:061 000,-Kč824 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:09:4210 000,-Kč834 000,-Kč
Dražitel č.39529131.08.2022 10:10:421 000,-Kč835 000,-Kč
Dražitel č.39326131.08.2022 10:10:4450 000,-Kč885 000,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 10:11:531 000,-Kč886 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:12:2310 000,-Kč896 000,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 10:13:231 000,-Kč897 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:13:4410 000,-Kč907 000,-Kč
Dražitel č.39326131.08.2022 10:15:1750 000,-Kč957 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:15:5310 000,-Kč967 000,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 10:16:281 000,-Kč968 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:17:0610 000,-Kč978 000,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 10:18:451 000,-Kč979 000,-Kč
Dražitel č.39550531.08.2022 10:20:351 000,-Kč980 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:21:0110 000,-Kč990 000,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 10:22:001 000,-Kč991 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:22:1410 000,-Kč1 001 000,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 10:25:311 000,-Kč1 002 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:26:1410 000,-Kč1 012 000,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 10:26:521 000,-Kč1 013 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:27:2410 000,-Kč1 023 000,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 10:28:211 000,-Kč1 024 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:28:4410 000,-Kč1 034 000,-Kč
Dražitel č.39326131.08.2022 10:30:521 000,-Kč1 035 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:31:0410 000,-Kč1 045 000,-Kč
Dražitel č.39326131.08.2022 10:32:115 000,-Kč1 050 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:33:0310 000,-Kč1 060 000,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 10:33:361 000,-Kč1 061 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:35:2910 000,-Kč1 071 000,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 10:36:171 000,-Kč1 072 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:37:4010 000,-Kč1 082 000,-Kč
Dražitel č.39536431.08.2022 10:41:061 000,-Kč1 083 000,-Kč
Dražitel č.39514331.08.2022 10:41:2310 000,-Kč1 093 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 31.08.2022 v 10:46:23

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.395143
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 093 000,-Kč

Zveřejněno dne 31.08.2022 v 10:46:23


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies