Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/4 rekreační chaty v obci Plzeň, k.ú. Radobyčice, okres Plzeň-město

50 000,-Kč

Vloženo: 24.6.2022 12:33 | Číslo dražby: 60829

Dražba začala 18.08.2022 13:00:00 Dražba skončila 18.08.2022 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
030 EX 27305 / 15 - 262
Počáteční cena:
50 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
75 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Plzeň-město
Město:
Plzeň
GPS souradnice:
49.683686789, 13.400896516
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 25117483, zast. Mgr. Zuzana Kyovská, advokátka, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 71346490, proti povinnému HOLC Miroslav, č.p. 170, 347 01 Dlouhý Újezd, nar. 20.7.1975, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 27305/15-262.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní chatu č.e. 1279 Radobyčice. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z plechových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Okna chaty jsou dřevěná. Fasáda budovy není zateplená.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Vytápění je lokální na tuhá paliva. Přípojky nebylo možné ověřit. Chata stojí na parcelách parc. č. 810/16, LV 870, parc. č. 926/2, LV 562, které jsou ve vlastnictví cizího vlastníka, respektive ČR. Přístup k chatě je přes pozemek parc. č. 810/1, která je ve vlastnictví cizího vlastníka.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nezjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

ebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Informace na konci dražby
1. Dražba byla bezúspěšná, protože žádný dražitel nezaplatil v termínu stanovenou jistotu.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies