Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 4/5 rodinného domu v k.ú. Holubice (okres Vyškov)

401 000,-Kč

Vloženo: 28.6.2022 10:02 | Číslo dražby: 60855

Dražba začala 08.08.2022 13:00:00 Dražba skončila 08.08.2022 13:32:04
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
193 DD 00042 / 22
Počáteční cena:
400 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
460 800,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Vyškov
Město:
Holubice
GPS souradnice:
49.171651491, 16.82088439
Podíl:
4/5
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 4/5 domu č.p. 144 v k.ú. Holubice

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39431308.08.2022 13:27:041 000,-Kč401 000,-Kč
Informace na konci dražby
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 08.08.2022 v 13:32:04

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.394313
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 401 000,-Kč

Zveřejněno dne 08.08.2022 v 13:32:04

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies