Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 2059 m2, Milavče

61 300,-Kč

Vloženo: 29.6.2022 11:46 | Číslo dražby: 60872

Dražba začala 16.08.2022 14:00:00 Dražba skončila 16.08.2022 15:00:35
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
165 DD 00006 / 22 - 002
Počáteční cena:
6 300,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
9 430,-Kč
Dražební jistota:
2 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Domažlice
Město:
Milavče
GPS souradnice:
49.463299103, 13.009657555
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:

1. Pozemek p.č. 432 o velikosti 1187 m2, orná půda, nacházející se v katastrálním území Milavče, v obci Milavče, v okrese Domažlice, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, na listu vlastnictví č. 168.
2. Pozemek p.č. 1508/4 o velikosti 141 m2, orná půda, nacházející se v katastrálním území Chrastavice, v obci Chrastavice, v okrese Domažlice, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, na listu vlastnictví č. 383.
3. Pozemek p.č. 718 o velikosti 80 m2, trvalý travní porost, nacházející se v katastrálním území Smržovice, v obci Kdyně, v okrese Domažlice, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, na listu vlastnictví č. 472.
4. Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/48 na pozemku p.č. 466 o velikosti 651 m2, ostatní plocha, nacházející se v katastrálním území Dobříkov na Šumavě, v obci Kdyně, v okrese Domažlice, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, na listu vlastnictví č. 114.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Domažlice
Mgr. Jan Šticha
Paroubkova 228
Domažlice
344 01
tel: +420 379 486 082
email: zde
dat. schránka: 99hubct odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39488516.08.2022 14:00:490,-Kč6 300,-Kč
Dražitel č.39425916.08.2022 14:01:031 000,-Kč7 300,-Kč
Dražitel č.39391816.08.2022 14:01:381 000,-Kč8 300,-Kč
Dražitel č.39425916.08.2022 14:03:131 000,-Kč9 300,-Kč
Dražitel č.39482416.08.2022 14:04:361 000,-Kč10 300,-Kč
Dražitel č.39425916.08.2022 14:05:051 000,-Kč11 300,-Kč
Dražitel č.39446516.08.2022 14:05:361 000,-Kč12 300,-Kč
Dražitel č.39491016.08.2022 14:05:421 000,-Kč13 300,-Kč
Dražitel č.39482416.08.2022 14:05:561 000,-Kč14 300,-Kč
Dražitel č.39473716.08.2022 14:06:2110 000,-Kč24 300,-Kč
Dražitel č.39425916.08.2022 14:06:5910 000,-Kč34 300,-Kč
Dražitel č.39473716.08.2022 14:07:485 000,-Kč39 300,-Kč
Dražitel č.39425916.08.2022 14:11:163 000,-Kč42 300,-Kč
Dražitel č.39473716.08.2022 14:15:211 000,-Kč43 300,-Kč
Dražitel č.39381116.08.2022 14:16:181 000,-Kč44 300,-Kč
Dražitel č.39425916.08.2022 14:19:523 000,-Kč47 300,-Kč
Dražitel č.39473716.08.2022 14:24:552 000,-Kč49 300,-Kč
Dražitel č.39425916.08.2022 14:27:252 000,-Kč51 300,-Kč
Dražitel č.39473716.08.2022 14:31:211 000,-Kč52 300,-Kč
Dražitel č.39425916.08.2022 14:32:451 000,-Kč53 300,-Kč
Dražitel č.39473716.08.2022 14:43:301 000,-Kč54 300,-Kč
Dražitel č.39381116.08.2022 14:51:191 000,-Kč55 300,-Kč
Dražitel č.39473716.08.2022 14:54:091 000,-Kč56 300,-Kč
Dražitel č.39425916.08.2022 14:55:355 000,-Kč61 300,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.08.2022 v 15:00:35

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.394259
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 61 300,-Kč

Zveřejněno dne 16.08.2022 v 15:00:35

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies