Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Elektronická dražba areálu Poštovního dvoru v Karlových Varech

32 667 667,-Kč

Vloženo: 30.6.2022 13:06 | Číslo dražby: 60887

Dražba začala 04.08.2022 11:00:00 Dražba skončila 04.08.2022 13:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
228 EX 00432 / 20 - 457
Počáteční cena:
32 666 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
49 000 000,-Kč
Dražební jistota:
3 000 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Město:
Karlovy Vary
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Hlavní stavba:
Komerční objekt tzv. Poštovního dvora. Vznik je datován až do roku 1791, kdy vznikla původní budova se slavnostním sálem a přepřahací stanicí poštovních koňských spřežení. V roce 1817 bylo přistavěno nové západní křídlo objektu nástavbou bývalé stáje a dřevníku, s dalším prostorným sálem v úrovni prvního patra (tzv. Pruský sál). V druhé polovině 19. století byly upraveny nebo vystavěny venkovní pavilony a celý objekt získal současnou podobu. V první polovině 90. let 20. století byl objekt celkově rekonstruován včetně provedení venkovních úprav a následně znovu otevřen v roce 1994 u příležitosti 100. výročí premiéry Novosvětské symfonie. V současné době je objekt prázdný, neprovozovaný - v posledních letech dle dostupných zjištění provozován jen nárazově.

Jedná se o zděnou patrovou budovu s částečným podsklepením v klasicistním stylu na půdorysu „L“, krytá mansardovou střechou se štípaným šindelem. Zahradní průčelí je zvýrazněno středovým patrovým rizalitem obdélného půdorysu. Vnější fasáda hladká vápenocementová, okna dřevěná s izolačním dvojsklem, vstupní dveře dřevěné. Oplechování, okapy a svody jsou měděné. Stropy klenuté a dřevěné polospalné. Vnitřní omítky klasické dvouvrstvé vápenné. Vnitřní schodiště kamenné, podlahy s pochozími krytinami (dlažba, parkety, dřevěné povrchy). Vnitřní rozvody elektro, voda, kanalizace, plyn. Obklady na WC a šatnách keramické hladké, vybavení standardní sanitou a keramikou. Vnitřní dveře dřevěné do dřevěných zárubní, některé dveře náplňové do ocelových zárubní. V objektu gastro kuchyň s torzem vybavení. Všemi patry objektu prostupuje výtah.

Přízemí budovy bylo užíváno jako restaurace se salonky. V prvním patře původní části objektu se nachází tzv. Labitzkého sál, doplněn galeriovým ochozem přístupným po dřevěných schodech. Galerie je nesena ze tří stran podpěrnými sloupy, strop sálu zdoben freskami, stěny sálu nástěnnými malbami. V novějším křídle objektu je pak v úrovni prvního patra tzv. Pruský sál. V objektu se nachází další reprezentativní salónky a prostory.

Výměry započitatelné užitné plochy provedeny na místě samém - v přízemí objektu se nachází: gastro kuchyně o výměře 76,77 m2, místnosti restaurace o výměře v součtu 167,33 m2, místnost s barovým pultem o výměře 18,80 m2, salonky o výměře 61,73 m2, vinný sklep o výměře 16,45 m2, WC dámy o výměře 9,53 m2, WC páni o výměře 8,30 m2, vnitřní chodby o výměře 40,69 m2, do patra pak centrální schodiště o výměře 6,04 m2, v patře hlavní chodba o výměře 23,29 m2, taneční sál (tzv. Pruský sál) o výměře 167,74 m2, taneční sál (tzv. Labitzkého sál) o výměře 164,67 m2, kancelář o výměře 14,43 m2, kancelář o výměře 14,35 m2, chodba ke kancelářím a WC o výměře 9,31 m2, WC páni o výměře 15,95 m2, WC dámy o výměře 10,76 m2, salónek o výměře 36,74 m2, obslužné chodby o výměře 24,18 m2, v podkrovní části se nachází zázemí pro zaměstnance a technické místnosti - WC o výměře 1,98 m2, WC o výměře 3,33 m2, centrální kotelna o výměře 33,85 m2, šatna o výměře 5,72 m2, šatna o výměře 5,43 m2, chodba o výměře 5,20 m2, chodba o výměře 10,12 m2, koupelna o výměře 1,37 m2, WC o výměře 2,23 m2. Podlahová plocha užitná stavby činí 956,29 m2.

Objekt je napojen na inženýrské sítě - elektro, vodovod, kanalizace, plyn. Objekt je vytápěn centrálně plynovými kotli. Stavebně technický stav dle vizuálního posouzení dobrý. Objekt je v současné době prázdný a začíná se zde projevovat zanedbaná údržba. Hlavní konstrukční prvky jsou v dobrém stavu. Prvky konstrukcí, které mají střednědobou nebo krátkodobou životnost mohou přicházet při zanedbání údržby do mezního stavu. Je zde patrná degradace fasády na několika místech, jsou zde projevy praskliny zdiva, odfukování vnější vrstvy fasády apod. Na vnější straně dřevěných oken je patrná degradace nátěrů. Vnitřní součásti objektu s patrnou degradací, která je dána provozním charakterem objektu - týká se to zejména pochozích krytin podlah, výmalby a dalších součástí které podléhají běžnému opotřebení. Vybavení gastro kuchyně se neuvažuje jako součást stavby, nicméně je třeba zmínit, že vybavení je vizuálně zcela dožité. Zanedbaná údržba stavby
se začíná projevovat také na všech površích, které jsou opatřeny nátěry. Střešní krytina budovy v severo východní části je degradována porostem lišejníku.

Vedlejší stavby:
V oploceném funkčním celku jsou užívány další stavby, jedná se o tzv. taneční pavilon se zastřešenou terasou - jednopodlažní částečně podsklepená stavbu, konstrukce ocelová s vyzdívkami a obdélníkovými okny. Zastřešení sedlovou střechou a měděnou krytinou s měděnými klempířskými prvky. Terasa ocelové konstrukce se zdobením na kamenné podezdívce, střecha pultová, rizalit vždy se sedlovým zastřešením. Uvnitř objektu se nachází hlavní sál s položenými parketami, zázemí pro gastro kuchyni nebo přípravnu pokrmů a WC. Hlavní konstrukční prvky v dobrém stavu, vnitřní vybavení částečně poškozené - zejména se jedná o poškození vnitřní podlahy sálu s patrnou degradací (zavlhnutím) zadní strany objektu, dále pak poškozením vybavení a elektroinstalace v gastro zázemí, kde dochází k obnažování kabeláže a rozkrádání vnitřního vybavení. Dle dostupných informací objekt vznikl při přestavbě v druhé polovině 19. století (cca 1867).

Dále se na pozemku nachází tzv. zahradní pavilon - jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt datovaný do druhé poloviny 19. století (cca 1867), konstrukce ocelová se sedlovou střechou tvořenou ocelovými nosníky, nosné sloupy se zdobením, boční zaklopení stěn prosklenými dřevěnými panely, které je možné směrem do zahrady otevírat. Střešní krytina a klempířské prvky měděné, podlaha betonová s dlažbou. Na objekt navazuje menší stavba s WC a v dosahu stavba technického zázemí.

Na pozemku je dále dřevěný altán ve špatném stavu, stáří znalec odhadl na cca 30 let. Obdélníkový půdorys, konstrukce dřevěná, střecha sedlová, podlaha prkenná.

Venkovní úpravy:
Venkovní úpravy jsou tvořeny přípojkami inženýrských sítí, dále pak zpevněnými plochami, které jsou vyvedeny v nezanedbatelné části areálu, oplocení tvoří ocelový plot v kovářském provedení s betonovou podezdívkou a sloupky, vstupní brány a branky v kovářském provedení. Osvětlení venkovních ploch je řešeno sloupovými lampami zdobného provedení.

Porosty:
Na pozemku se nachází okrasné porosty, mezi stavbami na hlavním dvoře se jedná patrně o magnolie nebo jejich křížené kultivary, stáří pouze odhadem 100 let. Dále na pozemku listnaté porosty běžných či vzácnějších druhů v jednotkách ks, 1x zerav.

Pozemky:
Pozemky ve funkčním celku o celkové výměře 4.835 m2, převážně rovinaté s dobrým přístupem z obecní komunikace.

Širší vztahy:
Objekt je situovaný na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá spíše řídce obydlené oblasti. V obci je kompletní občanská vybavenost. Dostupnost obchodů v obci je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení, v obci je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. V obci kompletní soustava úřadů a pošta.

Okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě parků. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V dosahu zastávka MHD, zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové, možnost parkování je na vlastním pozemku. Obec se zvýšeným indexem kriminality.

Způsob ochrany nemovitosti: vnitřní území lázeňského místa, pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně, rozsáhlé chráněné území, nemovitá kulturní památka, pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci


Dotčený region trpí v posledních letech masivním odlivem převážně ruské klientely, která tvořila značnou část komerčních příjmů místních podnikatelů, a která byla výraznou kupní sílou na trhu s nemovitostmi. Nabídkové portfolio realit je v dotčeném regionu spíše přehlcené a stagnující, obzvláště komerční objekty se specifickým využitím hledají své investory obtížně.

Oceňované nemovitosti mají svá pozitiva v poměrně dobrém stavebně technickém stavu, i když pro opětovné zprovoznění celého objektu bude nutné vynaložit nemalé prostředky, jelikož objekt je v posledních letech údržbou zanedbáván a bohužel také degradován vandaly. Pozitivní faktor soudní znalec spatřuje také v historické tradici objektu, na kterou by vhodným podnikatelským záměrem bylo možné navázat. Pozitiva spatřuje také v ucelenosti objektu jakožto funkčního celku, jsou zde pěkné pozemky umožňující parkování, celý areál je oplocen a mohl by tak najít budoucí využití např. jako sídlo firmy.

Negativem celého objektu je jednoznačně jeho situace na okraji města. Jelikož se jedná (nebo doposud jednalo) o objekt využívaný jako restaurace s možností konání komerčních akcí na sálech a v salóncích, horší dosah z centra města může být
negativním faktorem prodejnosti objektu. Objekty jsou v evidenci jako nemovité kulturní památky, což může potenciální investor uvažovat jako negativum, zejména pokud by se mělo jednat o změnu využití objektu.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Vladimír Plášil
Jankovcova 13
Praha 7 – Holešovice
170 00
tel: 266713022
email: zde
dat. schránka: cswtkc2 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.393960 (dražba č.60887)04.08.2022 11:10:321 000,-Kč32 667 667,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 04.08.2022 v 13:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.393960 (dražba č.60887)
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 32 667 667,-Kč

Zveřejněno dne 04.08.2022 v 13:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies