Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/4 podíl na pozemcích LV 1365 v obci Rusava, okres Kroměříž

40 167,-Kč

Vloženo: 8.7.2022 11:10 | Číslo dražby: 60906

Dražba začala 30.09.2022 13:00:00 Dražba skončila 30.09.2022 13:52:51
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 EX 03015 / 13 - Seb
Počáteční cena:
20 667,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
31 000,-Kč
Dražební jistota:
6 500,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Rusava
GPS souradnice:
49.3542705, 17.71677232
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdarzby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39730730.09.2022 13:01:120,-Kč20 667,-Kč
Dražitel č.39721830.09.2022 13:01:37500,-Kč21 167,-Kč
Dražitel č.39730730.09.2022 13:01:57500,-Kč21 667,-Kč
Dražitel č.39535030.09.2022 13:03:200,-Kč21 667,-Kč
Dražitel č.39730730.09.2022 13:06:461 500,-Kč23 167,-Kč
Dražitel č.39535030.09.2022 13:08:240,-Kč23 167,-Kč
Dražitel č.39730730.09.2022 13:10:17500,-Kč23 667,-Kč
Dražitel č.39535030.09.2022 13:15:530,-Kč23 667,-Kč
Dražitel č.39641330.09.2022 13:18:511 000,-Kč24 667,-Kč
Dražitel č.39721830.09.2022 13:19:51500,-Kč25 167,-Kč
Dražitel č.39641330.09.2022 13:20:431 000,-Kč26 167,-Kč
Dražitel č.39730730.09.2022 13:23:01500,-Kč26 667,-Kč
Dražitel č.39535030.09.2022 13:24:200,-Kč26 667,-Kč
Dražitel č.39641330.09.2022 13:25:051 000,-Kč27 667,-Kč
Dražitel č.39730730.09.2022 13:25:23500,-Kč28 167,-Kč
Dražitel č.39641330.09.2022 13:26:181 000,-Kč29 167,-Kč
Dražitel č.39535030.09.2022 13:28:120,-Kč29 167,-Kč
Dražitel č.39730730.09.2022 13:28:212 000,-Kč31 167,-Kč
Dražitel č.39535030.09.2022 13:29:290,-Kč31 167,-Kč
Dražitel č.39730730.09.2022 13:31:531 000,-Kč32 167,-Kč
Dražitel č.39535030.09.2022 13:32:070,-Kč32 167,-Kč
Dražitel č.39641330.09.2022 13:33:132 000,-Kč34 167,-Kč
Dražitel č.39730730.09.2022 13:33:412 000,-Kč36 167,-Kč
Dražitel č.39535030.09.2022 13:33:490,-Kč36 167,-Kč
Dražitel č.39641330.09.2022 13:34:152 000,-Kč38 167,-Kč
Dražitel č.39535030.09.2022 13:35:340,-Kč38 167,-Kč
Dražitel č.39730730.09.2022 13:36:19500,-Kč38 667,-Kč
Dražitel č.39535030.09.2022 13:36:550,-Kč38 667,-Kč
Dražitel č.39730730.09.2022 13:39:56500,-Kč39 167,-Kč
Dražitel č.39535030.09.2022 13:40:340,-Kč39 167,-Kč
Dražitel č.39641330.09.2022 13:42:09500,-Kč39 667,-Kč
Dražitel č.39535030.09.2022 13:43:100,-Kč39 667,-Kč
Dražitel č.39641330.09.2022 13:44:30500,-Kč40 167,-Kč
Dražitel č.39535030.09.2022 13:47:510,-Kč40 167,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.09.2022 v 13:52:51

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.395350
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 40 167,-Kč

Zveřejněno dne 30.09.2022 v 13:52:51

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies