Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Velichovky

4 650 000,-Kč

Vloženo: 15.7.2022 11:26 | Číslo dražby: 60932

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Ukončeno - zaplaceno
Číslo jednací:
164 EX 03086 / 13 - 310
Cena stanovena znalcem:
4 650 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Náchod
Město:
Velichovky
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
patrový
Poloha objektu:
řadový
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Jedná se o řadový, vnitřní, patrový rodinný dům. Budova je podsklepená. Konstrukce budovy je
zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu je nezateplená.
Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementové šablony. Střecha je opatřena komínem. Na
střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou
dřevěná zdvojená a jsou opatřeny parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. V 1. PP je
vestavěná garáž s dřevěnými vraty. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po
místní zpevněné komunikaci s chodníkem.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu. Přípojky
nebylo možné ověřit.
Pozemky parc. č. st. 407, parc. č. 30/48 a parc. č. 30/56 na sebe vzájemně navazují a tvoří jeden
celek. Stavební pozemek parc. č. st. 407 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a
nádvoří a jeho výměra je 79 m2, na pozemku je postaven rodinný dům obdélníkového tvaru. Pozemek
parc. č. 30/48 je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a jeho výměra je 230 m2, pozemek má
obdélníkový tvar. Pozemek parc. č. 30/56 je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a jeho
výměra je 42 m2, pozemek má obdélníkový tvar. Soubor pozemků je rovinatý, travnatý, udržovaný a
oplocen zděným oplocením. Přístup je zajištěn z pozemku parc. č. 30/65, který je ve vlastnictví:
OBEC VELICHOVKY, Na zátiší 1, 55211 Velichovky.
Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny
v celkové obvyklé ceně.
Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.
Ohledání bylo provedeno dne 19.5.2022. Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Povinná byla
vyrozuměna o provedení místního šetření. Ve stanovený čas a na místo samé se nedostavila,
neumožnila provedení místního šetření (vnitřní ohledání) a nepředložila stavebně technickou ani
jinou dokumentaci.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Přijmout cookies