Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Moravské Budějovice

566 666,-Kč

Vloženo: 18.7.2022 10:53 | Číslo dražby: 60945

Dražba začala 06.09.2022 10:00:00 Dražba skončila 06.09.2022 11:27:20
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
043 EX 00283 / 20 - 72
Počáteční cena:
476 666,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
715 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Třebíč
Město:
Moravské Budějovice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je nemovitá věc:
- pozemek parcelní číslo St. 172/1, o výměře 121m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a rod.dům číslo popisné 763, stojící na pozemku parc. č. St. 172/1, jako jeho součást,
- pozemek parcelní číslo 92/1, o výměře 10m2, druh pozemku zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice, pro obec Moravské Budějovice, katastrální území Moravské Budějovice, na listu
vlastnictví č. 504

Pozemkem parc.č. st. 172/1, jehož součástí je rodinný dům č.p. 763 a pozemkem parc.č. 92/1, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Moravské Budějovice. Nemovité věci se nachází v okrese Třebíč, v širším centru města Moravské Budějovice, při ul. Nerudova, cca 700 m od zastávky MHD bus. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení a občanského vybavení.Oceňovaná stavba je samostatně stojící, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné. Okna jsou instalována dřevěná dvojitá.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
Mgr. Jiří Král
Dvořákova 1515/2
Ostrava
702 00
tel: 596 126 600
email: zde
dat. schránka: c2cg8nj odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39576906.09.2022 10:41:520,-Kč476 666,-Kč
Dražitel č.39510706.09.2022 10:59:295 000,-Kč481 666,-Kč
Dražitel č.39510706.09.2022 10:59:395 000,-Kč486 666,-Kč
Dražitel č.39576906.09.2022 10:59:575 000,-Kč491 666,-Kč
Dražitel č.39510706.09.2022 11:02:275 000,-Kč496 666,-Kč
Dražitel č.39576906.09.2022 11:02:435 000,-Kč501 666,-Kč
Dražitel č.39510706.09.2022 11:06:145 000,-Kč506 666,-Kč
Dražitel č.39576906.09.2022 11:07:005 000,-Kč511 666,-Kč
Dražitel č.39510706.09.2022 11:10:065 000,-Kč516 666,-Kč
Dražitel č.39576906.09.2022 11:12:365 000,-Kč521 666,-Kč
Dražitel č.39510706.09.2022 11:14:365 000,-Kč526 666,-Kč
Dražitel č.39576906.09.2022 11:15:015 000,-Kč531 666,-Kč
Dražitel č.39510706.09.2022 11:15:525 000,-Kč536 666,-Kč
Dražitel č.39576906.09.2022 11:16:215 000,-Kč541 666,-Kč
Dražitel č.39510706.09.2022 11:18:305 000,-Kč546 666,-Kč
Dražitel č.39576906.09.2022 11:19:0810 000,-Kč556 666,-Kč
Dražitel č.39510706.09.2022 11:22:105 000,-Kč561 666,-Kč
Dražitel č.39576906.09.2022 11:22:205 000,-Kč566 666,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 06.09.2022 v 11:27:20

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.395769
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 566 666,-Kč

Zveřejněno dne 06.09.2022 v 11:27:20

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies