Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 488 m2, Třebechovice pod Orebem, podíl 1/2

126 334,-Kč

Vloženo: 19.7.2022 11:27 | Číslo dražby: 60957

Dražba začala 22.08.2022 11:00:00 Dražba skončila 22.08.2022 14:02:14
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
164 EX 01799 / 22 - 7(D)
Počáteční cena:
73 334,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
110 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Hradec Králové
Město:
Třebechovice pod Orebem
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Dražená nemovitá věc je evidována na Výpise z katastru nemovitostí z listu vlastnictví číslo 2988 pro katastrální území Třebechovice pod Orebem, obec Třebechovice pod Orebem, kraj Královéhradecký.

Pozemková parcela je tvořena volnou částečně oplocenou rovinatou zatravněnou plochou zahrady s trvalými okrasnými i ovocnými porosty;

Pozemek není přímo napojený na žádné inženýrské sítě.

Venkovní úpravy: plotová ocelová vrata, boční plot ocelový z drátěného strojového pletiva na ocelových sloupcích, zadní plot ocelový drátěný ze strojového pletiva na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, kamenná opěrná zeď, zpevněná plocha z betonové zámkové dlažby; (financována a provedená městem Třebechovice pod Orebem), kontrolní betonová jímka odpadních vod.

Součástí jsou trvalé okrasné porosty: živý plot z tújí stromkových, smrk stříbrný. Trvalé ovocné porosty: angrešty, rybízy.

V místě je možnost napojení na veškeré veřejné inženýrské sítě včetně plynovodní přípojky.

K nemovitým věcem nebyly ke dni vyhotovení znaleckého posudku předloženy žádné listiny o uzavřených nájemních smluvních vztazích.

V katastru nemovitostí nejsou zapsána v oddílu „C“ žádná věcná břemena, která by v nemovité věci finančně jakkoli znehodnocovala.

Ačkoli je pozemková parcela číslo 1696/4 evidována v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, není využívána k přímé zemědělské rostlinné produkci a jedná se ve skutečnosti o zahradu, která tvoří funkční celek se stavební parcelou a stavbou rodinného domu, číslo popisné 1053.

Protože je stav evidovaný v katastru nemovitostí rozdílný se skutečným stavem v terénu, je ocenění provedeno v souladu s paragrafem 9, odst. 5 zákona číslo 151/1997 Sb. a ocenění tak vychází ze skutečného stavu.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39494722.08.2022 11:40:090,-Kč73 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 12:52:041 000,-Kč74 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 12:55:021 000,-Kč75 334,-Kč
Dražitel č.39514422.08.2022 12:55:301 000,-Kč76 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 12:57:011 000,-Kč77 334,-Kč
Dražitel č.39513422.08.2022 12:59:361 000,-Kč78 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 12:59:591 000,-Kč79 334,-Kč
Dražitel č.39514422.08.2022 13:00:391 000,-Kč80 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:00:521 000,-Kč81 334,-Kč
Dražitel č.39514422.08.2022 13:05:001 000,-Kč82 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:05:181 000,-Kč83 334,-Kč
Dražitel č.39514422.08.2022 13:07:471 000,-Kč84 334,-Kč
Dražitel č.39494722.08.2022 13:08:011 000,-Kč85 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:08:201 000,-Kč86 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:09:561 000,-Kč87 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:10:121 000,-Kč88 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:10:221 000,-Kč89 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:10:331 000,-Kč90 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:10:511 000,-Kč91 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:11:201 000,-Kč92 334,-Kč
Dražitel č.39514422.08.2022 13:13:371 000,-Kč93 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:14:011 000,-Kč94 334,-Kč
Dražitel č.39514422.08.2022 13:17:041 000,-Kč95 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:17:201 000,-Kč96 334,-Kč
Dražitel č.39514422.08.2022 13:19:381 000,-Kč97 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:19:461 000,-Kč98 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:20:001 000,-Kč99 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:20:121 000,-Kč100 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:20:221 000,-Kč101 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:20:351 000,-Kč102 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:20:491 000,-Kč103 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:21:011 000,-Kč104 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:21:191 000,-Kč105 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:21:391 000,-Kč106 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:26:031 000,-Kč107 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:26:151 000,-Kč108 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:30:441 000,-Kč109 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:30:581 000,-Kč110 334,-Kč
Dražitel č.39514422.08.2022 13:35:261 000,-Kč111 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:35:461 000,-Kč112 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:36:311 000,-Kč113 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:37:021 000,-Kč114 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:41:341 000,-Kč115 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:41:481 000,-Kč116 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:46:111 000,-Kč117 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:46:261 000,-Kč118 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:46:331 000,-Kč119 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:47:051 000,-Kč120 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:47:171 000,-Kč121 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:47:321 000,-Kč122 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:52:061 000,-Kč123 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:52:191 000,-Kč124 334,-Kč
Dražitel č.39511522.08.2022 13:57:021 000,-Kč125 334,-Kč
Dražitel č.39411222.08.2022 13:57:141 000,-Kč126 334,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 22.08.2022 v 14:02:14

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.394112
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 126 334,-Kč

Zveřejněno dne 22.08.2022 v 14:02:14

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Usnesení o udělení příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby způsobem neumožňujícím identifikaci vydražitele.

Přijmout cookies