Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 11/18 rodinného domu a zahrady k.ú. Bařice

1 100 000,-Kč

Vloženo: 19.7.2022 13:52 | Číslo dražby: 60969

Dražba začala 19.08.2022 09:00:00 Dražba skončila 19.08.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00033 / 22
Počáteční cena:
1 100 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 513 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Bařice-Velké Těšany
GPS souradnice:
49.245003397, 17.401325869
Podíl:
11/18
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 11/18 rodinného domu a zahrady k.ú. Bařice

RD Velké Těšany č.p. 58 je dům je řadový krajní, zděný pravděpodobně nepodsklepený se sedlovou střechou. Má jedno nadzemní podlaží bez obytného podkroví. Půdorys hlavní budovy je přibližně obdélníkového tvaru na ní navazuje dvorní část a dává tak celé nemovitosti půdorys do tvar písmene L. Uliční fasáda je orientována přibližně k severu, vstup k domu je z vlastního pozemku. Za domem je zahrada.
Dům je připojen pravděpodobně pouze na elektřinu. Kanalizace, vodovod ani plyn pravděpodobně připojeny nejsou.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies