Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 37/64 rodinného domu a pozemků v k.ú. Zlámanka

800 000,-Kč

Vloženo: 19.7.2022 15:26 | Číslo dražby: 60972

Dražba začala 19.08.2022 10:00:00 Dražba skončila 19.08.2022 10:30:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
193 DD 00032 / 22
Počáteční cena:
800 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
817 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Kroměříž
GPS souradnice:
49.237466594, 17.374867207
Podíl:
337/64
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 37/64 rodinného domu a pozemků v k.ú. Zlámanka

RD Zlámanka č.p. 74 je dům řadový koncový, pravděpodobně nepodsklepený se sedlovou střechou. Má jedno nadzemní podlažím bez obytného podkroví. Půdorys hlavní budovy je přibližně obdélníkového tvaru na ní navazuje hospodářská část, která na ni stavebně navazuje, průchozí však není. Uliční fasáda je orientována k severu, vstup k domu je z vlastního pozemku. Za domem je zahrada, do které je přístup z ulice.

Dům je pravděpodobně připojen na elektřinu. Kanalizace je pravděpodobně svedena do jímky, veřejný vodovod a plyn pravděpodobně připojen není.

- rodinný dům Zlámanka č.p. 74 - součástí pozemku parc.č. st. 24/2
- pozemek zastavená plocha a nádvoří - parc.č. St. 24/2
- pozemek zastavená plocha a nádvoří - parc.č. St. 23/2
- ovocný sad - parc.č. 27/3
- ostatní plocha - parc.č. 27/4

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č.

Výsledek dražby

Přijmout cookies