Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 5/6 pozemků se stavbou k demolici v k.ú. Podlažice

1 230 000,-Kč

Vloženo: 19.7.2022 16:00 | Číslo dražby: 60973

Dražba začala 19.08.2022 13:00:00 Dražba skončila 19.08.2022 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00029 / 22
Počáteční cena:
1 230 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 230 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Chrudim
Město:
Chrast
GPS souradnice:
49.895098103, 15.957215573
Podíl:
5/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 5/6 pozemků se stavbou k demolici v k.ú. Podlažice

Oceňované pozemky p.č. st. 45 a 62/1 tvoří funkční celek. Na parcele č. st. 45 stojí zbytky původního menšího rodinného domu č.p. 64, parcela č. 62/1 tvoří zahradu. Dům je již více let rozbořený, je bez střechy, východní část domu má i rozbořené obvodové zdi. Zdivo je smíšené (cihelné a kamenné). Pozemek kolem domu je zcela zanesen skládkou suti a odpadků, ve dvoře stojí 2 vraky aut. Pozemek je u domu ze západní strany oplocen, za oplocením je ale i část parcely č. 479, která je obce. Zahrada je zatravněná, neudržovaná, na východním konci je několik stromů. Celý pozemek je mírně sklonitý k západu. Dům je nyní pravděpodobně odpojen od inženýrských sítí, v místě je možné připojení na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a zemní plyn.


Předmětem prodeje jsou následující nemovitosti: - Rodinný dům č.p. 64 (k demolici), je součástí pozemku p.č. st. 45 - Pozemek p.č. st. 45 - zastavěná plocha a nádvoří, 397 m2 - Pozemek p.č. 62/1 - zahrada, 823 m2

Náklady nutné k odstranění stavby jsou odečteny od ceny pozemku stanovené porovnávacím způsobem.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies