Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 15/40 na zem. usedlosti a pozemcích v k.ú. Horní Štěpánov

260 625,-Kč

Vloženo: 19.7.2022 16:35 | Číslo dražby: 60974

Dražba začala 19.08.2022 11:00:00 Dražba skončila 19.08.2022 11:30:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
193 DD 00047 / 22
Počáteční cena:
260 625,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
260 625,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Prostějov
Město:
Horní Štěpánov
GPS souradnice:
49.54447587, 16.791332236
Podíl:
15/40
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 15/40 na zem. usedlosti a pozemcích v k.ú. Horní Štěpánov

původní zemědělská usedlost situovaná při okraji obce, pozemky sousedící s obytnou a současně hospodářskou částí, nemovitost je dlouhodobě ( odhadem v řádu roků ) nepoužívaná, celkově ve špatném technickém stavu, pozemky jsou neobdělávané, zarostlé místy náletovými dřevinami, objekt je odpojen od zdrojů energie.

K nemovitosti dále přináleží část místního lesa ve výměře 1960 m2.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č.

Výsledek dražby

Přijmout cookies