Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 1/2 rodinného domu a zahrady v k.ú. Vaňov

1 800 000,-Kč

Vloženo: 20.7.2022 9:05 | Číslo dražby: 60975

Dražba začala 22.08.2022 09:00:00 Dražba skončila 22.08.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00031 / 22
Počáteční cena:
1 800 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 090 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Ústí nad Labem
Město:
Ústí nad Labem
GPS souradnice:
50.625514293, 14.055059935
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 1/2 rodinného domu a zahrady v k.ú. Vaňov

RD Vaňov č.p. 75 je zděný samostatně stojící, pravděpodobně částečně podsklepený s mansardovou střechou. Má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví. Půdorys je přibližně obdélníkového tvaru. Uliční fasáda je orientována k severu. Vstup do domu je z obecního pozemku také ze severu. Dle sdělení sousedky byl dům v minulosti využíván jako škola, obřadní sál a později pouze pro bydlení, avšak v posledních letech je pravděpodobně neužíván.

Dům je starý pravděpodobně 116 let. Dům je pravděpodobně napojen na všechny inženýrské sítě mimo plyn. Vybavení domu je ve spíše v podprůměrném stavebně-technickém stavu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies