Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Id. 13/64 rod. domu a zahrady v k.ú. Úherčice

420 000,-Kč

Vloženo: 21.7.2022 18:57 | Číslo dražby: 60991

Dražba začala 23.08.2022 09:00:00 Dražba skončila 23.08.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00012 / 22 - II
Počáteční cena:
420 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
500 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Chrudim
Město:
Úherčice
GPS souradnice:
49.919350737, 15.678000689
Podíl:
13/64
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 13/64 - rod. domu, čp. 27 + St. 23/1 o výměře 304 m2 a zahrady parc. č. 352 o výměře 658 m2

Předmětem ocenění je rodinný dům se nacházející se obci Uherčice, Uherčice č.p. 27,
okr. Chrudim umístěn v okrajové části obce u silnice II.tř. č.341, asi podsklepený, s 1.NP a půdním
prostorem se sedlovou střechou, krytina eternitové tašky, základy bez izolace kamenné pasy, svislé
konstrukce převážně původní kamenné, okna dřevěná, instalován bleskosvod, areál okolo domu je
oplozený částečně oplocen. Dům je umístěn v těsné blízkosti silnice II.tř. č.341. Část domu stojí na
pozemku jiného vlastníka, St. 23/2, LV 189. Aktuální plocha dvoru u domu je využívána vč. pozemků jiného
vlastníka, St. 23/2, LV 189. Předpokládaná dispozice cca 3(4)+1, v 1.NP a půdní prostor. Objekt je
pravděpodobně využíván k trvalému bydlení. Dům zajištěn uzamčenými vstupními dveřmi. Stáří domu:
min. 120 let – viz. stavební konstrukce a obvodové zdi v kamenném provedení. Přístavby z obou čelních
stran domu asi zděné cihlové či smíšené. Stavebně technický stav převážně původní s prováděnou pouze
dílčí průběžnou údržbou, krovy střecha asi původní-neověřeno, klempířské prvky pozink po částečné
výměně, provedena instalace bleskosvodu. RD je připojen nebo lze připojit na rozvod elektrické energie,
voda (veřejná či ze studny na dvoře-cizím pozemku), odkanalizování jímka-nezjištěno(část zřejmě
zasahuje na pozemek jiného vlastníka), plyn není. Vytápění-pravděpodobně lokální kamna na TP.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies