Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Id. 1/3 rod. domu s parcelou v k.ú. Řevničov

420 000,-Kč

Vloženo: 21.7.2022 19:21 | Číslo dražby: 60992

Dražba začala 23.08.2022 10:00:00 Dražba skončila 23.08.2022 10:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00013 / 22 - II
Počáteční cena:
420 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
840 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Rakovník
Město:
Řevničov
GPS souradnice:
50.186194339, 13.811851702
Podíl:
1/3
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 1/3 - St. parcely 355 o výměře 622 m2 v k.ú. Řevničov, jejíž součástí je stavba - rod. dům č.p. 363

Předmětem ocenění je rodinný dům se nacházející se obci Řevničov, Řevničov č.p. 363, okr. Rakovník umístěn v okrajové východní části obce, pravděpodobně částečně podsklepený s 1.NP a půdním prostorem se sedlovou střechou, krytina tašková, svislé konstrukce zděné, smíšené převážně cihlové částečně pískovec, okna špaletová dřevěná, součástí je i vedlejší stavba(stodoly), areál okolo domu a zahrady je oplozený. Obcí Řevničov prochází silnice II.tř. č. 16, dále je v dostupné vzdálenosti od obce cca 5 min. dálnice D6. Předpokládaná dispozice cca 3+1, v 1.NP a půdní prostor. Objekt je pravděpodobně využíván k trvalému bydlení. Dům zajištěn uzamčenými vstupními dveřmi. Stáří domu: cca 100 let. Stavebně technický stav převážně původní s prováděnou pouze dílčí průběžnou údržbou, krovy střecha asi původní-neověřeno, klempířské prvky již výrazně zkorodované, bleskosvod neinstalován. RD je připojen nebo lze připojit na rozvod elektrické energie, voda (veřejná či ze studny na zahradě), odkanalizování pravděpodobně do veřejné kanalizace(neověřeno), plyn připojeno nebo je možné napojení. Vytápění-pravděpodobně kotlem na TP.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies