Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 17/24 domu v k.ú. Jaroměř (Jakubské předměstí)

2 000 000,-Kč

Vloženo: 21.7.2022 19:36 | Číslo dražby: 60993

Dražba začala 22.08.2022 11:00:00 Dražba skončila 22.08.2022 11:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00030 / 22
Počáteční cena:
2 000 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 700 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Náchod
Město:
Jaroměř
GPS souradnice:
50.357228494, 15.926555878
Podíl:
17/24
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 17/24 domu č.p. 169

RD Jakubské Předměstí, č.p. 169 je zděný řadový krajní, pravděpodobně nepodsklepený se sedlovou a plochou střechou, s jedním nadzemním podlažím a s obytným podkrovím. Půdorys je přibližně obdélníkového tvaru. Uliční fasáda je orientována k jihovýchodu. Vstup do domu je z obecního pozemku také z jihovýchodu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies