Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id.11/27 rodinného domu a pozemků v k.ú. Nová Sídla (Sedlíšťka)

1 093 000,-Kč

Vloženo: 21.7.2022 20:06 | Číslo dražby: 60994

Dražba začala 22.08.2022 13:00:00 Dražba skončila 22.08.2022 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
193 DD 00035 / 22
Počáteční cena:
1 093 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 093 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Svitavy
Město:
Nová Sídla
GPS souradnice:
49.876074882, 16.248044315
Podíl:
11/27
Místo konání dražby:
www.soudniexekutorka.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 11/27 rodinného domu a přilehlých pozemků v k.ú. Nová Sídla (část obce Sedlíšťka)

RD Sedlíšťka byl dle sdělení sousedů pravděpodobně bývalým mlýnem. Dle dostupných podkladů je nemovitost cca 30 let neužívána a má charakter budovy pro zemědělství. Předpokládá se velmi malá obytná část a zbytek nemovitosti má charakter hospodářské budovy.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies