Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 6/7 pozemků v k.ú. Hradištko pod Medníkem

365 000,-Kč

Vloženo: 22.7.2022 8:59 | Číslo dražby: 60997

Dražba začala 23.08.2022 11:00:00 Dražba skončila 23.08.2022 11:30:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
193 DD 00014 / 22 - II
Počáteční cena:
365 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
730 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Praha-západ
Město:
Hradištko
GPS souradnice:
49.872329715, 14.42874407
Podíl:
6/7
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Id. 6/7 pozemků


Jedná se o pozemky st. 1992, st. 1993, vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří, pozemky jsou zastavěny objekty jiných vlastníků – RCH ev.č. 550 a ev.č. 556 a ostatní pozemky (623/1, 624/13, 624/32, 626/27) vedeny jako ostatní plocha a zahrada. Přístup na pozemky z veřejné cesty (ulice Na Mezi) a přes pozemky (zahrady) jiných vlastníků (vlastníků RCH). V komunikaci jsou pravděpodobně vedeny veřejné inženýrské sítě (dle CUZK.cz) – voda, ele. Pozemky jsou ve svahu, ale srovnány do roviny, udržovány a zastavěny rekreačními objekty (st.). Okolní zástavbu tvoří převážně rekreační chaty a RD v ulici Na Mezi.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č.

Výsledek dražby

Přijmout cookies