Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 1/2 chaty se zahradou v k.ú. Hradištko pod Medníkem

1 000 000,-Kč

Vloženo: 22.7.2022 9:11 | Číslo dražby: 60999

Dražba začala 23.08.2022 13:00:00 Dražba skončila 23.08.2022 13:30:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
193 DD 00015 / 22 - II
Počáteční cena:
1 000 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 000 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Praha-západ
Město:
Hradištko
GPS souradnice:
49.870003266, 14.409418409
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Id. 1/2 chaty ev. číslo 1515 spolu s pozemkem St. 1220 o výměře 50m2 a zahradou parc. č. 502/81 o výměře 429 m2, vše v k.ú. Hradištko pod Medníkem

Jedná se o samostatně stojící, jednopodlažní, pravděpodobně nepodsklepený objekt rekreační chaty odhadem ze 60. let 20.stol. se sedlovou střechou. Objekt je napojen, nebo je možno napojit na veřejný rozvod elektrické energie, kanalizaci, vodu z řadu (zdroj: RISY.cz, technická vybavenost obce). Příjezd k objektu je po místní zpevněné komunikaci z ulice Essenská. Objekt má svislé nosné konstrukce pravděpodobně z montovaných dílců, opatřených fasádní omítkou, základy zděné z kamene, stropy jsou dřevěné trámové, půda přístupná z chodby, střešní krytina je tvořena eternitovou vlnovkou, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu event. s nátěrem část. poškozené nebo chybějící, podlahy předpokládány betonové a dřevěné. Okna dřevěná. Vstupní dveře jsou dřevěné, vnitřní dveře pravděpodobně dřevěné. Vnitřní omítky hladké, vápenné, nebo s dřevěným obložením. Objekt má pravděpodobně vnitřní rozvody elektrického proudu, vody a kanalizace, vytápění předpokládáno lokální, kamny na TP. Dispozice předpokládána jako 1+1, se vstupní chodbou, event. WC, kuchyní a pokojem.
Venkovní úpravy v rozsahu – část zpevněné plochy, přípojky inž. sítí. Venkovní úpravy a dřevěná stavba (kůlna) zohledněny a oceněny v celkové ceně obvyklé. Předmět ocenění je k celkové rekonstrukci, k datu ocenění nevyužíván, neudržován. Vzhledem k lokalitě a technickému stavu chaty je pravděpodobnější užití předmětu ocenění jako stavebního pozemku.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č.

Výsledek dražby

Přijmout cookies