Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 1/4 rodinného domu a pozemku v k.ú. Boješice

340 000,-Kč

Vloženo: 27.7.2022 10:46 | Číslo dražby: 61026

Dražba začala 25.08.2022 10:00:00 Dražba skončila 25.08.2022 10:30:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
193 DD 00051 / 22
Počáteční cena:
340 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
340 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Písek
Město:
Mirovice
GPS souradnice:
49.538232854, 14.040652859
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 1/4 na pozemku a stavbě v k.ú. Boješice

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/4 na pozemku parc. č. St. 17/2, jehož součástí je stavba č.p. 28 Boješice způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Boješice, obec Mirovice.

Jedná se o jednopodlažní, přízemní budovu s jedním bytem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací. Budova vyžaduje rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Budova je s přípojkou na vodovod, septik, bez přípojky na plyn, kotel ve stavbě.

Pozemek p.č.st. 17/2 o výměře 400m2.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č.

Výsledek dražby

Přijmout cookies