Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 1/5 pozemku vč. objektu obč. vybavenosti v k.ú. Česká Lípa

50 000,-Kč

Vloženo: 28.7.2022 8:48 | Číslo dražby: 61032

Dražba začala 24.08.2022 10:00:00 Dražba skončila 24.08.2022 10:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
193 DD 00054 / 22
Počáteční cena:
50 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
50 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Česká Lípa
Město:
Česká Lípa
GPS souradnice:
50.681115627, 14.53207074
Podíl:
1/5
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 1/5 na pozemku vč. objektu obč. vybavenosti v k.ú. Česká Lípa

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na pozemku parc. č. 3046, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev., způsob využití:objekt občanské vybavenosti, včetně příslušenství vše v kat. území Česká Lípa, obec Česká Lípa o celkové výměře 32 m2.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies