Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 3/4 garáže v k.ú. Dětenice

220 000,-Kč

Vloženo: 28.7.2022 8:59 | Číslo dražby: 61033

Dražba začala 25.08.2022 13:00:00 Dražba skončila 25.08.2022 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00055 / 22
Počáteční cena:
220 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
220 000,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Jičín
Město:
Dětenice
GPS souradnice:
50.366407525, 15.168104764
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 3/4 na stavbě bez č.p./č.ev. Dětenice, způsob využití: garáž včetně příslušenství vše v kat. území Dětenice, obec Dětenice. Stavba stojí na pozemku: zastavěná plocha a nádvoří p.č.st. 398 o výměře 22m2 - navrhovatel není spoluvlastníkem pozemku, pouze garáže.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies