Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 1/12 rodinného domu a pozemku v k.ú. Jetětice

140 000,-Kč

Vloženo: 28.7.2022 11:30 | Číslo dražby: 61037

Dražba začala 24.08.2022 13:00:00 Dražba skončila 24.08.2022 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00058 / 22
Počáteční cena:
140 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
140 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Písek
Město:
Jetětice
GPS souradnice:
49.387937131, 14.292636191
Podíl:
1/12
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemku parc. č. St. 81, jehož součástí je stavba č.p. 65 Jetětice, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Jetětice, obec Jetětice.

Jedná se o jednopodlažní, přízemní budovu se dvěma byty. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací
a její stavebně- technický stav je horší. Budova vyžaduje rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Budova je s vodovodem, přípoj na kanalizační síť, bez plynu a s kotlem ve stavbě.

Pozemek p.č.st. 81 je o výměře 500 m2, zahrada p.č. 559/9 o výměře 240 m2.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies