Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 1/8 rodinného domu a zahrady v k.ú. Ráj

200 000,-Kč

Vloženo: 28.7.2022 15:17 | Číslo dražby: 61044

Dražba začala 25.08.2022 09:00:00 Dražba skončila 25.08.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00065 / 22
Počáteční cena:
200 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
200 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Karviná
Město:
Karviná
GPS souradnice:
49.847905255, 18.587036445
Podíl:
1/8
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 1/8 rodinného domu a zahrady v k.ú. Ráj

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc. č. St. 1172/2, jehož součástí je stavba č.p. 1039 Ráj, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Ráj, obec Karviná.

Jedná se o jednopodlažní, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně- technický stav je špatný. Dům je neudržovaný a neobývaný. Budova vyžaduje kompletní rekonstrukci.
K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 1173, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zahrada je o velikosti 1046 m2. Pozemek je mírně svažitý, travnatý a neudržovaný.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies