Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Soubor tří bytových jednotek Stráž nad Nisou

4 026 000,-Kč

Vloženo: 29.7.2022 12:21 | Číslo dražby: 61049

Dražba začala 07.09.2022 10:00:00 Dražba skončila 07.09.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
101 EX 05583 / 16 - 284
Počáteční cena:
4 026 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
6 039 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Stráž nad Nisou
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka není organizována.

Popis předmětu dražby

Draženy budou tři bytové jednotky o velikosti 2+1, 1+1 a 2+1 na adrese Kateřinská 121, 463 03 Stráž nad Nisou. Dům ve kterém se nacházejí má jen čtyři bytové jednotky.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
Mgr. Daniel Vlček
Vrchlabská 28/17
Praha 9 - Kbely
197 00
email: zde
dat. schránka: ue8g86f odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Sdělení o dražbě

Soudní exekutor: Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 sděluje, že dne 7.9.2022 v 10:00 hod. bude zahájena elektronická dražba prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu www.exdrazby.cz.

Předmětem dražby je soubor následujících nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím:

nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na LV 1152 pro katastrální území Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, okres Liberec, a to:

jednotka č. 121/1 (byt) příslušenství tvoří kolna část č.1.
jednotka č. 121/3 (byt) příslušenství tvoří kolna část č.3. a suché WC jednotka č. 121/4 (byt) příslušenství tvoří kolna část č.4.,

které budou draženy jako jednotný celek (dále vše označováno též jako „nemovitá věc“ nebo „nemovité věci“).

Soudní exekutor sděluje, že ve lhůtě stanovené ve výroku XV. dražební vyhlášky č.j. 101 EX 05583/16-284 ze dne 26.07.2022 nebylo nikým ve smyslu ustanovení § 336e odst. 3 o.s.ř. uplatněno předkupní právo ani výhrada zpětné koupě.

Soudní exekutor dále sděluje, že na nemovitých věcech neváznou další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce.

Soudní exekutor dále sděluje, že ke dni konání dražby není soudnímu exekutorovi známo, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovité věci z exekuce.
Dokument 1

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies