Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba 1/6 orné půdy, okr. Litoměřice

27 000,-Kč

Vloženo: 29.7.2022 12:55 | Číslo dražby: 61051

Dražba začala 07.09.2022 13:00:00 Dražba skončila 07.09.2022 14:05:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
002 EX 04427 / 12 - 133
Počáteční cena:
16 270,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
24 400,-Kč
Dražební jistota:
8 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Račiněves
Podíl:
1/6

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražbyMísto konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 2
JUDr. Aleš Bayer
Kateřinská 13
Praha 2
120 00
tel: +420 296 325 556
email: zde
dat. schránka: ic6g77w odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39575807.09.2022 13:00:100,-Kč16 270,-Kč
Dražitel č.39575807.09.2022 13:00:281 000,-Kč17 270,-Kč
Dražitel č.39400307.09.2022 13:16:311 000,-Kč18 270,-Kč
Dražitel č.39599307.09.2022 13:54:481 000,-Kč19 270,-Kč
Dražitel č.39400307.09.2022 13:56:171 000,-Kč20 270,-Kč
Dražitel č.39562807.09.2022 13:58:052 730,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.39400307.09.2022 13:58:421 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.39562807.09.2022 14:00:003 000,-Kč27 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 07.09.2022 v 14:05:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.395628
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 27 000,-Kč

Zveřejněno dne 07.09.2022 v 14:05:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies