Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Černuc, podíl 4/5

550 000,-Kč

Vloženo: 1.8.2022 11:17 | Číslo dražby: 61060

Dražba začala 19.08.2022 09:00:00 Dražba skončila 19.08.2022 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
213 DD 00304 / 22 - 1
Počáteční cena:
550 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
550 000,-Kč
Dražební jistota:
55 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kladno
Město:
Černuc
GPS souradnice:
50.2991507002,14.2027353921
Podíl:
4/5
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Mariana Dalibová, tel. 732 281 343, email: dalibova@miestate.cz

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 4/5 na pozemku parc. č. St. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 39 Černuc, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Černuc, obec Černuc.
Jedná se o krajní, podsklepenou, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Součástí střechy jsou komíny. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.
Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.
Pozemek parc. č. St. 99, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 187 m2, je z části zastavěn plochou pod domem. Zbylou část tvoří dvůr nebo zahrada. Pozemek je mírně svažitý, travnatý.Na pozemku se nachází soubor vedlejších staveb. Přístup na pozemek je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví města.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad České Budějovice
Mgr. Jan Škorpil
Biskupská 129/1
České Budějovice
370 01
tel: 776 539 339
email: zde
dat. schránka: hvknnv7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies