Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Družstevní byt Praha 8 - Kobylisy

3 316 000,-Kč

Vloženo: 2.8.2022 12:45 | Číslo dražby: 61069

Dražba začala 14.09.2022 10:00:00 Dražba skončila 14.09.2022 11:25:20
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
101 EX 00832 / 20 - 158
Počáteční cena:
1 960 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 940 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Praha
Okres:
Praha 8
Město:
Praha 8
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka není organizována.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou dva podíly každý v rozsahu 50 % (celkem tedy 100%) na družstevním podílu v Bytovém družstvu Bojasova, se sídlem Bojasova 1246/9, Praha 8 - Kobylisy. Družstevní podíl je spojený s právem nájmu bytu č. 22, nacházejícím se v domě ve vlastnictví tohoto bytového družstva na adrese Bojasova 1246/9, Praha 8 - Kobylisy. Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce. Budova má 13 nadzemních podlaží. Fasáda domu je zateplená. Okna budovy jsou plastová. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Byt č. 22 se nachází v budově č.p. 1246 v 9. NP a jeho dispozice je 2+kk. Užitná plocha jednotky činí 45,87 m2.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
Mgr. Daniel Vlček
Vrchlabská 28/17
Praha 9 - Kbely
197 00
email: zde
dat. schránka: ue8g86f odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Sdělení o dražbě

Soudní exekutor: Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7 sděluje, že dne 14.9.2022 v 10:00 hod. bude zahájena elektronická dražba prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu www.exdrazby.cz.

Předmětem dražby je soubor následujících věcí:

podíl v rozsahu 50 % na družstevním podílu v Bytovém družstvu Bojasova, se sídlem Bojasova 1246/9, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, IČ: 25710877, spojený s právem nájmu bytu č. 22, nacházejícím se v domě ve vlastnictví tohoto bytového družstva na adrese Bojasova 1246/9, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, ve vlastnictví Marie Čechové, bytem Bojasova 1246/9, 182 00 Praha, nar. 15.7.1950

a

podíl v rozsahu 50 % na družstevním podílu v Bytovém družstvu Bojasova, se sídlem Bojasova 1246/9, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, IČ: 25710877, spojený s právem nájmu bytu č. 22, nacházejícím se v domě ve vlastnictví tohoto bytového družstva na adrese Bojasova 1246/9, 182 00 Praha 8 – Kobylisy ve vlastnictví Josefa Lukšana, nar. 8. 6. 1954

a jejich příslušenství – není žádné příslušenství,

které budou draženy jako jednotný celek, tedy celkem 100% výše uvedeného družstevního podílu (s ohledem na ust. § 320ab zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád dále vše označováno též jako „nemovitá věc“ nebo „nemovité věci“).

Soudní exekutor sděluje, že ve lhůtě stanovené ve výroku XV. dražební vyhlášky č.j. 101 EX 832/20-073, 101 ED 1/21-004 ze dne 8.7.2021 nebylo nikým ve smyslu ustanovení § 336e odst. 3 o.s.ř. uplatněno předkupní právo ani výhrada zpětné koupě.

Soudní exekutor dále sděluje, že na předmětu dražby neváznou další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce.

Soudní exekutor dále sděluje, že ke dni konání dražby není soudnímu exekutorovi známo, že by byla podána žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce.
Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39526714.09.2022 10:00:210,-Kč1 960 000,-Kč
Dražitel č.39627314.09.2022 10:01:451 000,-Kč1 961 000,-Kč
Dražitel č.39526714.09.2022 10:02:0630 000,-Kč1 991 000,-Kč
Dražitel č.39604914.09.2022 10:04:021 000,-Kč1 992 000,-Kč
Dražitel č.39457014.09.2022 10:05:571 000,-Kč1 993 000,-Kč
Dražitel č.39526714.09.2022 10:07:1530 000,-Kč2 023 000,-Kč
Dražitel č.39457014.09.2022 10:07:371 000,-Kč2 024 000,-Kč
Dražitel č.39504514.09.2022 10:07:551 000,-Kč2 025 000,-Kč
Dražitel č.39526714.09.2022 10:11:4630 000,-Kč2 055 000,-Kč
Dražitel č.39604914.09.2022 10:13:271 000,-Kč2 056 000,-Kč
Dražitel č.39565714.09.2022 10:13:48250 000,-Kč2 306 000,-Kč
Dražitel č.39526714.09.2022 10:14:45250 000,-Kč2 556 000,-Kč
Dražitel č.39565714.09.2022 10:29:56150 000,-Kč2 706 000,-Kč
Dražitel č.39604914.09.2022 10:32:161 000,-Kč2 707 000,-Kč
Dražitel č.39485914.09.2022 10:32:511 000,-Kč2 708 000,-Kč
Dražitel č.39565714.09.2022 10:34:52150 000,-Kč2 858 000,-Kč
Dražitel č.39634214.09.2022 10:37:081 000,-Kč2 859 000,-Kč
Dražitel č.39565714.09.2022 10:37:30150 000,-Kč3 009 000,-Kč
Dražitel č.39630814.09.2022 10:45:501 000,-Kč3 010 000,-Kč
Dražitel č.39526714.09.2022 10:46:021 000,-Kč3 011 000,-Kč
Dražitel č.39565714.09.2022 10:47:31100 000,-Kč3 111 000,-Kč
Dražitel č.39526714.09.2022 10:50:471 000,-Kč3 112 000,-Kč
Dražitel č.39565714.09.2022 10:52:38100 000,-Kč3 212 000,-Kč
Dražitel č.39630814.09.2022 10:53:0915 000,-Kč3 227 000,-Kč
Dražitel č.39630814.09.2022 10:55:375 000,-Kč3 232 000,-Kč
Dražitel č.39565714.09.2022 10:56:1120 000,-Kč3 252 000,-Kč
Dražitel č.39485914.09.2022 10:56:521 000,-Kč3 253 000,-Kč
Dražitel č.39565714.09.2022 10:57:3720 000,-Kč3 273 000,-Kč
Dražitel č.39630814.09.2022 10:58:0715 000,-Kč3 288 000,-Kč
Dražitel č.39630814.09.2022 10:59:1915 000,-Kč3 303 000,-Kč
Dražitel č.39630814.09.2022 10:59:516 000,-Kč3 309 000,-Kč
Dražitel č.39634214.09.2022 11:02:331 000,-Kč3 310 000,-Kč
Dražitel č.39485914.09.2022 11:04:041 000,-Kč3 311 000,-Kč
Dražitel č.39634214.09.2022 11:06:541 000,-Kč3 312 000,-Kč
Dražitel č.39485914.09.2022 11:10:251 000,-Kč3 313 000,-Kč
Dražitel č.39634214.09.2022 11:14:201 000,-Kč3 314 000,-Kč
Dražitel č.39485914.09.2022 11:17:421 000,-Kč3 315 000,-Kč
Dražitel č.39634214.09.2022 11:20:201 000,-Kč3 316 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Sdělení o příklepu

Soudní exekutor podle § 336j o.s.ř. udělil vydražiteli č. 396342 příklep. Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.09.2022 v 11:25:20

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.396342
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 316 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.09.2022 v 11:25:20

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies