Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/2 pozemku (zahrada) v obci Dolní Nivy, okres Sokolov

51 000,-Kč

Vloženo: 3.8.2022 7:46 | Číslo dražby: 61075

Dražba začala 15.09.2022 13:00:00 Dražba skončila 15.09.2022 14:02:11
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 07690 / 13 - 183
Počáteční cena:
34 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
51 000,-Kč
Dražební jistota:
3 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Sokolov
Město:
Dolní Nivy
GPS souradnice:
50.241349393, 12.637614221
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Plzeň,
pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, sady 5. května 2708/59, 301 00 Plzeň – Východní
Předměstí, IČ: 41197518, proti povinnému HEŘMANNOVÁ Helena, B. Smetany 1700/26, 358 01
Kraslice, nar. 2.1.1950, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 7690/13-183.

Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Dolní Nivy. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 668 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty a dřevěná bouda ve špatném stavu. V době oceňování byl rovinný pozemek nevyužívaný a neudržovaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes sousední pozemek parc. č. St. 23, který je ve vlastnictví pana Josefa Marhana.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 60 m. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je bouda. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, se sídlem za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 4.8.2022 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, Sady 5. května 59, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 18.8.2022 pohledávky v celkové výši 281.369,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 177.484,00 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39587215.09.2022 13:01:110,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.39646915.09.2022 13:25:041 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.39419415.09.2022 13:27:421 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.39587215.09.2022 13:30:041 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.39419415.09.2022 13:31:061 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.39646915.09.2022 13:34:161 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.39587215.09.2022 13:35:341 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.39419415.09.2022 13:36:221 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.39646915.09.2022 13:38:501 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.39587215.09.2022 13:40:212 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.39419415.09.2022 13:40:551 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.39646915.09.2022 13:43:081 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.39419415.09.2022 13:44:441 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.39646915.09.2022 13:48:571 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.39419415.09.2022 13:49:471 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.39646915.09.2022 13:53:351 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.39419415.09.2022 13:57:111 000,-Kč51 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.09.2022 v 14:02:11

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.394194
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 51 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.09.2022 v 14:02:11


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 10 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies