Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 4593 m2, Jarohněvice

183 000,-Kč

Vloženo: 7.8.2022 18:07 | Číslo dražby: 61090

Dražba začala 07.09.2022 10:00:00 Dražba skončila 07.09.2022 11:01:43
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
215 DD 00003 / 22 - 1
Počáteční cena:
175 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
175 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Jarohněvice
GPS souradnice:
49.255294215, 17.338863328
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
- pozemek parc. č. 567, druh pozemku orná půda, o výměře 4.953 m2
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 242 vedeném pro obec a katastrální území Jarohněvice Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž;

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Ctibor Brančík
Exekutorský úřad Zlín
nám. 3. května 1569
Otrokovice
765 02
tel: 606 025 925
email: zde
dat. schránka: g9qvns3 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39540707.09.2022 10:28:520,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.39473907.09.2022 10:33:112 000,-Kč177 000,-Kč
Dražitel č.39540707.09.2022 10:46:262 000,-Kč179 000,-Kč
Dražitel č.39473907.09.2022 10:47:212 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.39540707.09.2022 10:56:432 000,-Kč183 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 07.09.2022 v 11:01:43

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.395407
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 183 000,-Kč

Zveřejněno dne 07.09.2022 v 11:01:43

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies