Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Chata, Jíloviště

656 000,-Kč

Vloženo: 9.8.2022 10:49 | Číslo dražby: 61099

Dražba začala 15.09.2022 09:00:00 Dražba skončila 15.09.2022 09:45:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
094 EX 02253 / 22 - 043
Počáteční cena:
650 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
975 000,-Kč
Dražební jistota:
163 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Praha-západ
Město:
Jíloviště
GPS souradnice:
49.924321475, 14.346850532
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 553 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec a katastrální území Jíloviště, a to:

rod.rekr č.e.46, část obce Jíloviště, na pozemku parc.č.253/6 (LV 273 – pozemek jiného vlastníka)
Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinnou rekreaci s obytným podkrovím. Konstrukce budovy je dřevěná. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou částečně dřevěná a částečně plastová. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné plné. K chatě nepatří pozemek.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39622815.09.2022 09:33:240,-Kč650 000,-Kč
Dražitel č.39646715.09.2022 09:34:565 000,-Kč655 000,-Kč
Dražitel č.39622815.09.2022 09:36:101 000,-Kč656 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.09.2022 v 09:45:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.396228
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 656 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.09.2022 v 09:45:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies