Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na rodinném domě v obci Klučov, okr. Kolín

140 000,-Kč

Vloženo: 10.8.2022 14:36 | Číslo dražby: 61113

Dražba začala 03.10.2022 11:00:00 Dražba skončila 03.10.2022 13:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
220 EX 10885 / 15 - 702
Počáteční cena:
140 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
210 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kolín
Město:
Klučov
GPS souradnice:
50.085936064, 14.94250734
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

ředmětem dražby jsou nemovité věci, spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech zapsaných na LV 55, kat. území Žhery, obec Klučov, okres Kolín.

-parc.č. 19/1 LV 636 rod.dům. č.p. 3

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy S krytinou z tašek. Na střeše nejsou žlaby se svody ani bleskosvod. Vstupní dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou nebo PVC. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z pozemku parc.č. 19/1.
V přízemí domu je chodba, tři pokoje, kuchyň, wc, koupelna, podkroví je prázdné.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 603142152
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies