Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Kolna, Bechyně

50 000,-Kč

Vloženo: 12.8.2022 7:36 | Číslo dražby: 61124

Dražba začala 15.09.2022 12:30:00 Dražba skončila 15.09.2022 13:17:19
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
094 EX 04414 / 16 - 297
Počáteční cena:
50 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
75 000,-Kč
Dražební jistota:
13 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Tábor
Město:
Bechyně
GPS souradnice:
49.298063503, 14.468308093
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit.Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 3272 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, pro obec a katastrální území Bechyně, a to:

pozemek St.583/6, o výměře 11 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, na St.583/6

Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní stavbu využívanou jako kolnu. Konstrukce kolny je zděná. Vrata a kolny jsou z dřevěných planěk. Přístup k nemovitosti je po místní nezpevněné komunikaci nacházející se na pozemku č. St. 583/2, který je vlastnictví cizích vlastníků.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39606415.09.2022 13:12:190,-Kč50 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.09.2022 v 13:17:19

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.396064
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 50 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.09.2022 v 13:17:19

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies