Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Komerční objekt, Svádov, podíl 1/2

3 860 000,-Kč

Vloženo: 12.8.2022 15:25 | Číslo dražby: 61128

Dražba začala 15.09.2022 12:30:00 Dražba skončila 15.09.2022 14:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
228 EX 00002 / 19 - 7
Počáteční cena:
3 860 000,-Kč
Minimální příhoz:
50 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 860 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Ústí nad Labem
Město:
Ústí nad Labem
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Žádost o prohlídku nemovité věci lze zaslat elektronicky, na e-mailovou adresu: hajznerova@exekutor-plasilova.cz

Popis předmětu dražby

Jiná stavba - administrativní budova čp. 577 a příslušné pozemky

Část objektu původně sloužila jako tělocvična. Objekt byl přebudován na administrativní využití. Dnes je zde umístěno sídlo projekční kanceláře a skladové prostory. Jde o zděný objekt se sklonitou střechou, krytinou šablon Cembrit, objekt má dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví. Původní objekt - tělocvičny - pochází přibližně z počátku minulého století. Dle předloženého projektu na změnu stavby, již v minulosti byla k původní části dostavena další část. V roce 2001 byl zpracován projekt na zprovoznění prostor
podkroví, kde vznikl velkoprostorový ateliér a terasa.

Hlavní vstup do budovy je řešen přes zádveří do haly, ze které vede dřevěné schodiště do 2. NP. Z haly jsou rovněž přístupné hygienické a úklidové prostory. Za spojovací chodbou je denní místnost se šatnou a sociální zařízení. Do šatny je rovněž umožněn samostatný přístup ze dvora po nově vybudovaném schodišti. Hlavní prostor bývalé tělocvičny je zachován na skladové prostory. Je zde vyčleněna kancelář pro skladníka a skladovací prostor pro nářadí. Prostor tělocvičny byl přepažen vloženým stropem a vznikly nové kancelářské plochy, sociální zařízení a čajová kuchyňka. V podkroví nad halovou kanceláří vznikla zasedací místnost pro cca 25 osob, kancelář a sociální zařízení. Přístup do podkroví je po ocelovém schodnicovém schodišti.

Půdorys objektu je nepravidelného písmene T, původní část tělocvičny tvoří obdélník cca 15,5 m x 10 m, jihozápadní část má rozměr cca 7 m x 12 m, v zahradní části objektu pak cca 5 m x 10 m. Dle projektové dokumentace má 1 podzemní podlaží užitnou plochu 225 m2, zastavěnou plochu 292 m2 a obestavěný prostor 730 m3. První nadzemní podlaží má užitnou plochu 240 m2, zastavěnou plochu 287 m2 a obestavěný prostor 853 m3, druhé nadzemní podlaží má užitnou plochu 205 m2, 287 m2 zastavěnou plochu a 817 m3 obestavěný prostor. Obestavěný prostor podkroví je 528 m3, celkem má objekt 2930 m3 obestavěného prostoru, na pozemku může parkovat 12 vozidel. Sídlo projektového ateliéru bylo budováno pro cca 30 zaměstnanců, byly zde vybudovány skladové prostory o velikosti 265 m2.

V podzemním podlaží objektu jsou umístěny tyto místnosti: kotelna s kombinovaným kotlem na topení a ohřev vody, kotel na plyn, skladové prostory, schodišťový a vstupní prostor, garáž. Na podlaze je betonová mazanina případně původní dřevěné parkety, vytápění ústřední. V prvním nadzemním podlaží je 2 x sociální zařízení, chodba s čistící zónou, úklidová místnost, serverovna, kancelář s kuchyňským koutem a lodžií, archiv. Na podlaze je keramická dlažba, případně dřevěné parkety. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěna velkoprostorová kancelář, kuchyňka, sociální zařízení, 2 x kancelář, archiv, dvě lodžie. Povrchové úpravy podlah jsou keramické dlažby a dřevěné podlahy. Ve třetím nadzemním podlaží byla dodatečně zbudována vestavba zasedací místnosti, terasa, koupelna a WC, do střešní krytiny osazena dřevěná střešní okna, dřevěná podlaha v zasedací místnosti, v sociálním zařízení keramická dlažba, není zde obklad stěn. V objektu jsou dvě schodiště,
dřevěné a do podkroví ocelové. Objekt je pravidelně udržován a je v dobrém stavebně technickém stavu, stav je zachycen na fotodokumentaci.

Administrativní objekt č. p. 577 je situován na pravém břehu Labe, v části Olšinky, mezi částmi Střekov – Svádov obce Ústí nad Labem. Pozemek je svažitý, zastavěná plocha stavebním objektem je téměř obdélníkového půdorysu, pozemek zahrady je nepravidelného tvaru. Pozemek zahrady je přístupný průjezdem z komunikace na jihovýchodu, podél garáží cizího vlastníka, pozemek zastavěné plochy je situován na uliční čáře městské komunikace, napojen na veškeré inženýrské sítě. Pozemek je oplocen a neleží v zátopové oblasti.
Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
Mgr. Bc. Hana Plášilová Kaufmanová
Jankovcova 13
Praha 7 – Holešovice
170 00
tel: 266713022
email: zde
dat. schránka: cswtkc2 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies