Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Křenovice u Slavkova, podíl 1/2

273 000,-Kč

Vloženo: 14.8.2022 20:19 | Číslo dražby: 61132

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Ukončeno - zaplaceno
Číslo jednací:
007 EX 02173 / 16 - 55
Cena stanovena znalcem:
273 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Vyškov
Město:
Křenovice
GPS souradnice:
49.144478772, 16.826806407
Podíl:
1/2
Typ domu:
přízemní
Počet podlaží:
1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
spoluvlastnický podíl id. ½

- pozemek parcelní číslo 567, o výměře 218m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba, způsob využití rod.dům, číslo popisné 126.
To vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrální pracoviště Vyškov (Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj), pro obec Křenovice, katastrální území Křenovice u Slavkova, na listu vlastnictví č. 605

Dům je přízemní, nepodsklepený, půdorysného tvaru L, má sedlovou střechu bez vestavěného obytného podkroví. Stěny domu jsou
převážně z cihelného zdiva, stropy nad přízemím jsou zčásti keramické (HURDIS do ocelových nosníků) a zčásti dřevěné, trámové, s vodorovným, omítaným podhledem. Střechu tvoří dřevěný sedlový krov. Krytina je tašková, pálená. Klempířské výrobky, žlaby, svody, jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné. Uliční fasáda je břízolitová, dvorní je bez omítek. Okna jsou dřevěná, zdvojená. Podlahy obytných místností jsou betonové s povlakem LINO. Dveře jsou vesměs hladké, do ocelových zárubní, vstupní vrata do průjezdu z ulice i ze dvora jsou dřevěná, s částečným prosklením V kuchyni je sporák na tuhá paliva, dřez chybí. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva. Prostor pro mytí a záchod v domě chybí. Stáří domu nebylo objektivně zjištěno. Podle způsobu výstavby a použitého materiálu se usuzuje na uvedení do užívání v druhé pol. 30 let min. stol, se zásadními opravami a přístavbou v 70 letech min. stol.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Hodonín
Mgr. Kamil Brančík
Sadová 15
Hodonín
695 01
tel: 518 346 669
email: zde
dat. schránka: wbjg785 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Přijmout cookies