Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 4526 m2, Strážnice na Moravě, podíl 1/2

75 000,-Kč

Vloženo: 14.8.2022 21:13 | Číslo dražby: 61135

Dražba začala 15.09.2022 09:00:00 Dražba skončila 15.09.2022 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
215 DD 00003 / 22 - 7
Počáteční cena:
75 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
75 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Strážnice
GPS souradnice:
48.909220954, 17.328238316
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
spoluvlastnický podíl id. ½ na
- pozemek parc. č. 2001/7, druh pozemku orná půda, o výměře 2022 m2,
- pozemek parc. č. 2001/8, druh pozemku orná půda, o výměře 2504 m2,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 8895 vedeném pro obec Strážnice, katastrální území Strážnice na Moravě Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín;

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Ctibor Brančík
Exekutorský úřad Zlín
nám. 3. května 1569
Otrokovice
765 02
tel: 606 025 925
email: zde
dat. schránka: g9qvns3 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39479615.09.2022 09:03:170,-Kč75 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.09.2022 v 10:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.394796
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 75 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.09.2022 v 10:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies