Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 765 m2, Ždánice

175 000,-Kč

Vloženo: 14.8.2022 21:34 | Číslo dražby: 61136

Dražba začala 15.09.2022 09:00:00 Dražba skončila 15.09.2022 10:21:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
215 DD 00004 / 22 - 1
Počáteční cena:
78 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
78 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Ždánice
GPS souradnice:
49.062410729, 17.013971492
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:

- pozemek parc. č. 2186, druh pozemku vinice, o výměře 514 m2,
- pozemek parc. č. 2187/1, druh pozemku vinice, o výměře 251 m2,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2901 vedeném pro obec a katastrální území Ždánice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Ctibor Brančík
Exekutorský úřad Zlín
nám. 3. května 1569
Otrokovice
765 02
tel: 606 025 925
email: zde
dat. schránka: g9qvns3 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39496215.09.2022 09:00:400,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.39639315.09.2022 09:01:012 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.39496215.09.2022 09:01:545 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.39479515.09.2022 09:03:282 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.39496215.09.2022 09:04:185 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.39479515.09.2022 09:07:182 000,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.39640015.09.2022 09:08:4910 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.39618515.09.2022 09:15:552 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.39479515.09.2022 09:21:332 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.39625115.09.2022 09:51:502 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.39625115.09.2022 09:51:542 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.39618515.09.2022 09:53:392 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.39625115.09.2022 09:55:412 000,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.39605115.09.2022 09:58:442 000,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.39618515.09.2022 09:59:142 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.39605115.09.2022 10:02:322 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.39625115.09.2022 10:03:012 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.39618515.09.2022 10:03:352 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.39625115.09.2022 10:06:032 000,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.39618515.09.2022 10:07:322 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.39625115.09.2022 10:09:4720 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.39618515.09.2022 10:11:052 000,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.39625115.09.2022 10:12:1810 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.39618515.09.2022 10:15:313 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.39625115.09.2022 10:16:0010 000,-Kč175 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.09.2022 v 10:21:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.396251
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 175 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.09.2022 v 10:21:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies