Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Pastviny u Studánky, podíl 1/32

45 000,-Kč

Vloženo: 15.8.2022 13:29 | Číslo dražby: 61143

Dražba začala 15.09.2022 13:00:00 Dražba skončila 15.09.2022 14:15:32
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 17097 / 10 - 1769
Počáteční cena:
20 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
30 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Cheb
Město:
Hranice
GPS souradnice:
50.275172, 12.162343
Podíl:
1/32
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

nepořádá se

Popis předmětu dražby

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající nulové údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementové šablony. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýři. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Voda je čerpána ze studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 155 stojí stavba rodinného domu č.p. 155. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 484 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a neudržovaný. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, studna a zděná kolna. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 975/2 ve vlastnickém právu města Hranice.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a studna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Ohledání bylo provedeno dne 7.6.2022 bet účasti povinného. Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39619515.09.2022 13:00:501 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.39612515.09.2022 13:01:281 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.39533415.09.2022 13:02:231 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.39619215.09.2022 13:05:331 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.39612515.09.2022 13:09:461 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.39569715.09.2022 13:23:481 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.39612515.09.2022 13:30:331 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.39569715.09.2022 13:35:2510 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.39619215.09.2022 13:50:591 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.39569715.09.2022 13:58:043 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.39638915.09.2022 14:02:201 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.39569715.09.2022 14:02:351 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.39638915.09.2022 14:07:031 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.39569715.09.2022 14:10:321 000,-Kč45 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.09.2022 v 14:15:32

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.395697
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 45 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.09.2022 v 14:15:32


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies