Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

1/4 pozemku (orná půda) v obci Skalka, k.ú. Skalka u Kyjova, okres Hodonín a 1/4 pozemku (orná půda) v obci Žádovice, okres Hodonín

25 207,-Kč

Vloženo: 16.8.2022 9:38 | Číslo dražby: 61162

Dražba začala 06.10.2022 13:00:00 Dražba skončila 06.10.2022 13:35:16
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 01192 / 14 - 327
Počáteční cena:
21 207,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
31 810,-Kč
Dražební jistota:
2 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Skalka
GPS souradnice:
49.046760238, 17.194577402
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108,
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 47673036, proti povinnému SURÝ Jiří, č.p. 170, 696 49
Žádovice, IČ: 72517867, nar. 28.2.1960, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 1192/14-327.

Oceňovaný pozemek parc.č. 2520 v k.ú. Skalka u Kyjova je vedený v operátu Katastru nemovitostí jako orná půda, je protáhlého tvaru.

Pozemek parc.č. 1452 v k.ú. Žádovice je vedený rovněž jako orná půda a je rovněž protáhlého tvaru.

Pozemky jsou součástí větších zemědělsky obhospodařovaných celků.

Na předložených listech vlastnictví nejsou k oceňovaným pozemkům uvedená žádná věcná břemena ani jiná omezení.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39524606.10.2022 13:05:561 000,-Kč22 207,-Kč
Dražitel č.39761906.10.2022 13:17:551 000,-Kč23 207,-Kč
Dražitel č.39711306.10.2022 13:25:311 000,-Kč24 207,-Kč
Dražitel č.39524606.10.2022 13:30:161 000,-Kč25 207,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 06.10.2022 v 13:35:16

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.395246
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 25 207,-Kč

Zveřejněno dne 06.10.2022 v 13:35:16

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies