Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 376 m2, Františkov nad Ploučnicí, podíl 1/2

40 000,-Kč

Vloženo: 17.8.2022 14:50 | Číslo dražby: 61185

Dražba začala 26.09.2022 11:00:00 Dražba skončila 26.09.2022 13:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
164 EX 03224 / 13 - 292
Počáteční cena:
40 000,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
60 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Děčín
Město:
Františkov nad Ploučnicí
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor nahlédnutím do základního registru obyvatel zjistil, že povinná Jaroslava
Manželová a pan Václav Manžel jsou od roku 1998 rozvedeni. Jelikož dle ustanovení §741 a §741
odst. b) občanského zákoníku nedošlo do tří let od rozvodu k vypořádání společného majetku, došlo
k rozdělení majetku fikcí, a to na stejné podíly, tj. spoluvlastnický podíl o velikosti ½ pro Jaroslavu
Manželovou a spoluvlastnický podíl o velikosti ½ pro Václava Manžela.
Soudní exekutor tak draží pouze nemovité věci ve vlastnictví povinné Jaroslavy Manželové
(spoluvlastnický podíl o velikosti ½).


Dražený pozemek (podíl o velikosti ½) se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Františkov
nad Ploučnicí. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je
pozemek vedený jako zahrada o výměře 376 m2. Travnatý pozemek není v terénu blíže ohraničený.
Na pozemku se nacházejí listnaté porosty. Pozemek je svažitý k severovýchodní straně. V době
vyhotovení znaleckého posudku byl pozemek nevyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová
cesta.
Přípojky IS nebyly zjištěny.
V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení.
Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Věcná břemena nebyla zjištěna.
Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39683626.09.2022 12:51:320,-Kč40 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 26.09.2022 v 13:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.396836 - Zemědělec JC s.r.o. - Zboží 3, Úbislavice, 509 01
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 40 000,-Kč

Zveřejněno dne 26.09.2022 v 13:00:00

Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 1hod;, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies