Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Orná půda v k.ú. Kfely u Ostrova - podíl 1/9

416 987,-Kč

Vloženo: 18.8.2022 7:24 | Číslo dražby: 61186

Dražba začala 12.10.2022 11:00:00 Dražba skončila 12.10.2022 11:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
041 EX 00280 / 20 - 55
Počáteční cena:
416 987,-Kč
Minimální příhoz:
3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
625 480,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Město:
Ostrov
GPS souradnice:
50.316079866, 12.923443091
Podíl:
1/9
Místo konání dražby:
prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o:
Pozemek p.č. 351/11 o ploše 35761 m2, v katastru nemovitostí evidován jako orná půda. Pozemek je se způsobem ochrany zemědělského půdního fondu.
Pozemek p.č. 351/12o ploše 26199 m2, v katastru nemovitostí evidován jako orná půda. Pozemek je se způsobem ochrany zemědělského půdního fondu.
Pozemky jsou zařazeny do pozemků s půdní bonitou.
Oba pozemky jsou pravidelně obhospodařované a nacházejí se v blízkosti Březového rybníku. Pozemky nejsou přístupné z veřejného pozemku, pouze přes jiné zemědělské pozemky. V územním plánu jsou pozemky zahrnuty do pozemků zemědělských, případně lesních. Nacházejí se cca 3 km severozápadně od města Ostrov směrem na Hroznětín.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Sokolov
Mgr. Miloš Dvořák
Sportovní 562
Loket
357 33
tel: 352350260
email: zde
dat. schránka: rdhg8cy odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Nemovitosti:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinné v míře 1/9 na těchto nemovitostech, včetně jejich příslušenství:
pozemek p.č. 351/11 o výměře 35761 m2 orná půda, zemědělský půdní fond a
pozemek p.č. 351/12 o výměře 26199 m2 orná půda, zemědělský půdní fond, vše zapsané na listu vlastnictví č. 114, v k.ú. Kfely u Ostrova, obec Ostrov, okres Karlovy Vary, vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies