Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 108699 m2, Luka, podíl 4/54

272 115,-Kč

Vloženo: 18.8.2022 20:07 | Číslo dražby: 61198

Dražba začala 30.09.2022 10:00:00 Dražba skončila 30.09.2022 10:55:42
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
170 DD 00319 / 22 - 16
Počáteční cena:
139 115,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
139 115,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Česká Lípa
Město:
Luka
Podíl:
4/54
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka nemovitých věcí před dražbou se nekoná.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
spoluvlastnický podíl ve výši ideální 4/54, na těchto nemovitostech:
− pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 564/3, orná půda,
− pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 605/7, orná půda,
vše v katastrálním území Luka zapsáno na LV 75 pro katastrální území Luka a obec Luka u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
spoluvlastnický podíl ve výši ideální 4/54, na těchto
nemovitostech:
− pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 2081, trvalý travní porost,
− pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 2083, orná půda.
vše v katastrálním území Žďár v Podbezdězí zapsáno na LV 15 pro katastrální území Žďár v Podbezdězí a obec Doksy u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Benešov
JUDr. Iva Vychopňová
Jiráskova 2042
Benešov
256 01
tel: 311 444 834
email: zde
dat. schránka: fnd6rwr odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39721630.09.2022 10:00:120,-Kč139 115,-Kč
Dražitel č.39721630.09.2022 10:16:581 000,-Kč140 115,-Kč
Dražitel č.39710030.09.2022 10:22:261 000,-Kč141 115,-Kč
Dražitel č.39732530.09.2022 10:24:011 000,-Kč142 115,-Kč
Dražitel č.39710030.09.2022 10:25:141 000,-Kč143 115,-Kč
Dražitel č.39721630.09.2022 10:25:261 000,-Kč144 115,-Kč
Dražitel č.39732530.09.2022 10:26:441 000,-Kč145 115,-Kč
Dražitel č.39710030.09.2022 10:27:381 000,-Kč146 115,-Kč
Dražitel č.39644430.09.2022 10:28:2621 000,-Kč167 115,-Kč
Dražitel č.39721630.09.2022 10:29:1410 000,-Kč177 115,-Kč
Dražitel č.39732530.09.2022 10:29:261 000,-Kč178 115,-Kč
Dražitel č.39710030.09.2022 10:29:471 000,-Kč179 115,-Kč
Dražitel č.39721630.09.2022 10:29:581 000,-Kč180 115,-Kč
Dražitel č.39710030.09.2022 10:31:001 000,-Kč181 115,-Kč
Dražitel č.39732530.09.2022 10:31:211 000,-Kč182 115,-Kč
Dražitel č.39710030.09.2022 10:32:351 000,-Kč183 115,-Kč
Dražitel č.39721630.09.2022 10:33:061 000,-Kč184 115,-Kč
Dražitel č.39710030.09.2022 10:33:541 000,-Kč185 115,-Kč
Dražitel č.39644430.09.2022 10:34:3025 000,-Kč210 115,-Kč
Dražitel č.39732530.09.2022 10:35:481 000,-Kč211 115,-Kč
Dražitel č.39644430.09.2022 10:36:1111 000,-Kč222 115,-Kč
Dražitel č.39721630.09.2022 10:36:345 000,-Kč227 115,-Kč
Dražitel č.39732530.09.2022 10:37:211 000,-Kč228 115,-Kč
Dražitel č.39721630.09.2022 10:39:375 000,-Kč233 115,-Kč
Dražitel č.39732530.09.2022 10:41:261 000,-Kč234 115,-Kč
Dražitel č.39644430.09.2022 10:42:5418 000,-Kč252 115,-Kč
Dražitel č.39721630.09.2022 10:45:425 000,-Kč257 115,-Kč
Dražitel č.39644430.09.2022 10:48:415 000,-Kč262 115,-Kč
Dražitel č.39721630.09.2022 10:50:4210 000,-Kč272 115,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.09.2022 v 10:55:42

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397216
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 272 115,-Kč

Zveřejněno dne 30.09.2022 v 10:55:42

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies