Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

Rodinný dům, Broumov u Zadního Chodova, podíl 1/4

232 000,-Kč

Vloženo: 22.8.2022 10:21 | Číslo dražby: 61208

Dražba začala 04.10.2022 13:00:00 Dražba skončila 04.10.2022 14:04:42
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 21897 / 14 - 1134
Počáteční cena:
232 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
348 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Tachov
Město:
Broumov
GPS souradnice:
49.890343, 12.606069
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

nepořádá se

Popis předmětu dražby

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří částečně oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci a modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 63 stojí stavba rodinného domu č.p. 47. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 259 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a neudržovaný. Pozemek je částečně oplocený dřevěným plotem. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1469/1 ve vlastnickém právu Plzeňského kraje.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Ohledání bylo provedeno dne 12.7.2022 bez účasti povinného. Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39752104.10.2022 13:59:420,-Kč232 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 04.10.2022 v 14:04:42

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397521
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 232 000,-Kč

Zveřejněno dne 04.10.2022 v 14:04:42

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies