Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Komerční objekty

Budova tech. vyb., Lenešice

118 000,-Kč

Vloženo: 25.8.2022 13:59 | Číslo dražby: 61232

Dražba začala 19.10.2022 09:00:00 Dražba skončila 19.10.2022 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
207 EX 00589 / 10 - 98
Počáteční cena:
118 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
177 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Louny
Město:
Lenešice
GPS souradnice:
50.388918877, 13.761774405
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: tech. vybavenost, která stojí na pozemcích parc. č. St. 674/1 (LV 554) a parc. č. St. 674/2 (LV 692), v kat. území Lenešice, obec Lenešice.

Jedná se o samostatně stojící přízemní stavbu technické vybavenosti bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Stavba je podsklepená. Střecha budovy je plochá. Střecha stavby je opatřena komínem. Okna stavby jsou železná. Ke stavbě nepatří žádný pozemek. Budova není zabezpečená a je volně přístupná. Přístup k nemovité věci je přes pozemek v soukromém vlastnictví.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemcích parc. č. St. 674/1 a parc. č. St. 674/2 stojí stavba technické vybavenosti bez č.p./č.e. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky nejsou předmětem dražby, jsou ve vlastnickém právu soukromých vlastníků a České republiky. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 3973/10 ve vlastnickém právu soukromých vlastníků a poté přes pozemek parc. č. 3973/5 ve vlastnickém právu České republiky.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies