Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 6209 m2, Nepodřice, podíl 1/3

108 000,-Kč

Vloženo: 25.8.2022 14:13 | Číslo dražby: 61233

Dražba začala 19.10.2022 09:00:00 Dražba skončila 19.10.2022 10:12:19
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 02140 / 04 - 95
Počáteční cena:
24 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
36 000,-Kč
Dražební jistota:
14 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Písek
Město:
Dobev
GPS souradnice:
49.318008972, 14.053151114
Podíl:
1/3
Místo konání dražby:
www.exdrazb.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 (jedna třetina) na pozemcích parc. č. 1045 (lesní pozemek), parc. č. 1047 (lesní pozemek), parc. č. 1048 (lesní pozemek) a parc. č. 1049 (lesní pozemek) v kat. území Nepodřice.

Pozemky se nacházejí cca 800 m západně od okraje zastavěné části obce Velké Nepodřice. Jedná se o soubor sousedících lesních pozemků nepravidelných tvarů. Soubor pozemků není v terénu blíže ohraničený. Na lesních pozemcích se nachází jehličnatý lesní porost (borovice, smrk, modřín) starý cca 115 let. Pozemky jsou svažité k severozápadní straně. V době oceňování byly pozemky převážně využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 4091/1, který je ve vlastnictví obce Dobev.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.397304 (spoluvlastník)19.10.2022 09:30:160,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.39755819.10.2022 09:32:161 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.39757319.10.2022 09:35:011 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.39603819.10.2022 09:42:321 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.39757319.10.2022 09:42:441 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.39846819.10.2022 09:42:591 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.39757319.10.2022 09:43:341 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.39603819.10.2022 09:53:381 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.39757319.10.2022 09:54:261 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.39755819.10.2022 09:54:5010 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.39757319.10.2022 09:56:051 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.39755819.10.2022 09:56:4610 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.39757319.10.2022 09:57:361 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.39755819.10.2022 09:58:1610 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.39757319.10.2022 09:59:001 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.39755819.10.2022 09:59:2120 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.39819419.10.2022 10:04:011 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.39755819.10.2022 10:04:3810 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.39819419.10.2022 10:06:361 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.39755819.10.2022 10:07:121 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.39755819.10.2022 10:07:1910 000,-Kč108 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 19.10.2022 v 10:12:19

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397558
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 108 000,-Kč

Zveřejněno dne 19.10.2022 v 10:12:19


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies