Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 1/4 rodinného domu v k.ú. Lanžhot

250 000,-Kč

Vloženo: 26.8.2022 16:47 | Číslo dražby: 61240

Dražba začala 20.10.2022 09:00:00 Dražba skončila 20.10.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00074 / 22
Počáteční cena:
250 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
250 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Břeclav
Město:
Lanžhot
GPS souradnice:
48.720955004, 16.954458436
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 1/4 rodinného domu v k.ú. Lanžhot

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. st. 937, jehož součástí je stavba č.p. 915 Lanžhot, způsob využití: objekt k bydlení, včetně příslušenství vše v kat. území Lanžhot, obec Lanžhot.

Stavebně-technický stav budovy je špatný. Budova vyžaduje rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Vodovod a přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek p.č. st. 937 – zastavená plocha a nádvoří je o výměře 53m2


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies