Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Ostatní

Garáž, Moravská Ostrava, podíl 1/2

60 000,-Kč

Vloženo: 29.8.2022 16:11 | Číslo dražby: 61249

Dražba začala 13.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 13.10.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
201 EX 00813 / 09 - 766
Počáteční cena:
60 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
90 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Ostrava
GPS souradnice:
49.845176862, 18.267491733
Podíl:
1/2

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci a jejich příslušenství:

Ideální spoluvlastnický podíl povinného o velikosti 1/2 na níže uvedených nemovitých věcech, a to:

-stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku p.č.: 2070/70, LV 3000, p.č.: 2070/161, LV 13454,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, okres: Ostrava-město, obec: Ostrava, kat. území: Moravská Ostrava, na LV č. 1974.

Předkupní právo:

Předkupní právo na předmět dražby nebylo prokázáno – nebylo uplatněno.

Další věcná břemena a nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce:

Žádná nebyla zjištěna.

Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce:

Nebyla podána - soudní exekutor do zahájení dražby nezjistil, že by byla podána žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Karviná
Mgr. Pavel Struminský
Komorní 583/4
Český Těšín
737 01
tel: 552 532 411
email: zde
dat. schránka: 5cqcu6e odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies